Skalary i wektory w statyce

W przeprowadzanych obliczeniach w budownictwie korzysta się z różnych rodzajów wartości, są to między innymi siła, pęd, temperatura, gęstość, masa, ciśnienie i wiele innych, wszystkie te pojęcia sprowadzają się do dwóch pojęć z tytułu tego materiału. Skalar i wektor chociaż nie występują stricte pod tymi nazwami w dalszych kursach, używa się ich nagminnie pod postaciami sił, naprężeń, obciążeń etc. Dlatego tak ważne jest aby one również zostały opisane we wstępie do pozostałych kursów.

Skalary i wektory

W fizyce najogólniej możemy rozróżnić dwa rodzaje wielkości fizycznych są nimi wielkości skalarne oraz wielkości wektorowe.

Skalar

Skalary opisują wartości bezkierunkowe jakimi jest czas, temperatura, gęstość, pole elektromagnetyczne oraz grawitacyjne, długość czy pole powierzchni. Oznaczane są za pomocą zwykłych liter pisanych kursywą. Przykłady wartości skalarnych przedstawiają się następująco.

t = 30oC – temperatura
m = 6,00 kg – masa
l = 4,00 m – długość

Skalary składają się jedynie z wartości i niekiedy z punktu przyłożenia.

Wektor

 

Skalary i wektory w statyce

Z każdym kolejnym zaliczonym semestrem na studiach zdadzą sobie Państwo sprawę, że skalary i wektory są pojęciami, które wykorzystujemy już od pierwszych zajęć z mechaniki ogólnej, poprzez wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli aż po przedmioty konstrukcyjne jak konstrukcje stalowe czy żelbetowe, dlatego dobrze zdawać sobie sprawę co to jest siła, a co to gęstość oraz jakimi właściwościami się one charakteryzują oraz jakimi się od siebie różnią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *