Moment siły względem osi

Momentem siły względem osi nazywamy rzut wektora momentu siły względem dowolnego punktu osi na tę oś.

Moduł (wartość) momentu siły \vec{P} względem osi równa się iloczynowi tej siły i jej odległości od osi, pomnożonemu przez sinus kąta zawartego między siłą P a prostą l wektora momentu.

M_{l}=P*h*\sin \alpha

Rzutujemy siłę P na dowolną płaszczyznę zgodnie z poniższa grafiką.

Płaszczyzna ta jest prostopadła do osi l, względem której chcemy otrzymać moment siły P, czyli jest to nic innego jak moment wektora siły P względem punktu {0}'. Między punktami {0}' oraz a' powstaje promień wektora h', więc równanie momentu przedstawia się następująco.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *