0

Funkcje liniowe i kwadratowe w mechanice

Zbierając podstawowe wiadomości wstępne do nauki statyki nie można pominąć tematu funkcji. Już na jednych z pierwszych zajęć z mechaniki ogólnej/podstawowej należy posiadać wiedzę i umieć ją zastosować podczas obliczania sił wewnętrznych między innymi w belkach...

0

Zależności kątowe (przydatna trygonometria)

Wstęp Wielokrotnie podczas korepetycji słyszałem pytania typu, “Skąd wziął Pan długość tego pręta?” lub “Jak poradził Pan sobie z siłą pod kątem?”. Właśnie w takich przypadkach przychodzi nam z pomocą trygonometria i jej funkcje sinus, cosinus,...

0

Podstawowe jednostki i ich zależności

Po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami przyszedł czas na jednostki jakie występują w obliczeniach budowlanych. Poradnik ten nie zawiera wszystkich możliwych jednostek jakie napotkacie Państwo na swojej drodze, ale te najistotniejsze dla uczniów czy studentów zaczynających...

0

Zasady statyki – aksjomaty

Aksjomaty statyki W poprzednim materiale poznaliśmy podstawowe określenia oraz pojęcia, które występują w statyce. Tutaj zajmiemy się zasadami, na których opiera się statyka, a dokładnie są to aksjomaty statyki. Aksjomat, postulat, pewnik (gr. ἀξίωμα axíōm) –...

0

Podstawowe określenia i pojęcia mechaniki

Wszystko w obecnym świecie ma swoje zasady i prawa, którym podlega i według których funkcjonuje. Część z nich jest wymyślona przez człowieka w celu unormowania kodeksu zachowań społeczeństw, mowa tutaj oczywiście o takich kodeksach prawnych jak...

0

Prolog do mechaniki

Zawsze pierwsza styczność z nową dziedziną, jaką chcemy lub w tym przypadku musimy zgłębiać, gdyż uczęszczacie Państwo do szkół wyższych i ubiegacie się o tytuł inżyniera, musi zaczynać się od teoretycznej strony tematu, a ma to...