Wprowadzenie do WM

Witam w poradniku Wytrzymałość Materiałów!

Wytrzymałość materiałów to jeden z podstawowych przedmiotów na studiach inżynieryjnych. Cały poradnik składa się z następujących tematów:

 • Siły wewnętrzne – ta część poradnika jest opisana w osobnym poddziale wytrzymałości materiałów. Spowodowane jest to dużą ilością materiału:
  1. Siły wewnętrzne – podstawy
  2. Wykresy sił wewnętrznych – podstawy
  3. Siły wewnętrzne w belkach
  4. Siły wewnętrzne w ramach
  5. Siły wewnętrzne w łukach
  6. Podstawowe wykresy sił wewnętrznych
  7. Rysowanie wykresów sił wewnętrznych z pamięci
 • Mimośrodowe działanie siły
 • Wyznaczenie rdzenia przekroju
 • Skręcanie swobodne prętów o przekroju okrągłym
 • Naprężenia zredukowane wg hipotezy Hubera – M – H

Aby nauczyć się obliczać rzeczy zawarte w wytrzymałości materiałów, należy bardzo dobrze rozumieć podstawy statyki budowlanej, które są opisane w poradniku Mechanika Ogólna. Mam nadzieję, że znajdziecie wszystkie wiadomości potrzebne do zaliczenia tego przedmiotu. Nie zostało nic innego jak zabrać się do pracy…

Powodzenia!Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: