Drewniany wiązar dachowy projekt i koncepcja konstrukcji

Drewniany wiązar dachowy projekt i koncepcja konstrukcji. Projekt konstrukcyjny obejmuje obliczenia statyczne i konstrukcję dachu drewnianego typu kratowego według wymagań normy PN-B-03150: 2000.

Konstrukcja budynku nie wchodzi w zakres opracowania. Przyjęto budynek o konstrukcji tradycyjnej: ściany murowane z elementów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, stropy między piętrowe nieżelbetowe wylewane z betonu C16/20. Budynek ma szerokość w osiach ścian wynoszącą: L = 11.80m.

Drewniany wiązar dachowy projekt i koncepcja konstrukcji

Przyjęte rozwiązania materiałowe
 • Drewno lite sosnowe klasy C24 wg PN-B-03150:2000
 • Łączniki metalowe typu trzpieniowego i łączniki typu płytki
 • Kolczaste w węzłach wg PN-B-03150:2000
 • Połączenia elementów konstrukcji wg wymagań PN i Aprobaty
 • Technicznej dla odpowiednich płytek kolczastych
 • Zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej drewna wg wymagań
 • Norm związanych z PN-B-03150: 2000; tzn. PN-EN 335.1: 1996, PN-EN 351, PN-EN 460.
Dane do projektowania
 • wiązar dachowy o konstrukcji drewnianej kratowej dla rozpiętości 12,00m
 • dach kryty dachówką betonową
 • podsufitka z ociepleniem wełną mineralną grubości 150mm i płytami gipsowo-kartonowymi typu GKF grubości 12,5mm na listwach 32×50mm co 350mm oraz paroizolacją z folii PE
 • wysokość wiązara spełnia warunek h/L = 1/3
 • drewno klasy C24
 • połączenia na płytki kolczaste typu M16 i na gwoździe 4,5×100mm
 • rozstaw wiązara a=1,45m

Drewniany wiązar dachowy projekt i koncepcja konstrukcji - schemat statyczny

 

Opis techniczny konstrukcji dachu


W wyniku analizy statycznej i wymiarowania zgodnie z zasadami PN-B-03150: 2000 przyjęto następujące przekroje elementów

 • konstrukcji dachu: deskowanie pełne – deski grubości 25mm
 • pas górny z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 60×200mm ze stykiem w odległości 2383mm od węzła D; styk wykonano za pomocą 2 nakładek 35×200mm i długości 820mm oraz gwoździ 4,5×100mm w liczbie 21 sztuk z każdej strony styku i każdej strony pasa
 • pas dolny z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 60×160mm ze stykiem w odległości 991mm od węzła C; styk wykonano za pomocą 2 nakładek 35×160mm i długości 730mm oraz gwoździ 4,5×100mm w liczbie 15 sztuk z każdej strony styku i każdej strony pasa
 • krzyżulec ściskany z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 60×95mm
 • krzyżulec rozciągany z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 60×95mm
 • murłata o wymiarach 140×140mm
 • połączenie wieńca z murłatą i dźwigarem za pomocą kotwy Ø20 długości 250mm
 • dodatkowe usztywnienie połączenia pasa dolnego i murłaty za pomocą kątowników stalowych 100×100×10mm
 • połączenia w węzłach za pomocą płytek kolczastych typu M16, wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3028/98
 • wszystkie szczegóły połączeń pokazano na rysunkach konstrukcyjnych
 • układ wiązarów i ich rozstaw pokazano na rzucie budynku z układem elementów konstrukcji dachu
Stężenia konstrukcji dachu


Sztywność przestrzenną i nieprzesuwność konstrukcji dachu zapewniają:

 • deskowanie pełne na górnym pasie
 • układ listew pod podsufitkę, dodatkowo elementem usztywniającym jest płyta GKF mocowana do listew i pasa dolnego
 • na czas montażu wiązarów elementem zapewniającym sztywność i stateczność będą stężenia w postaci desek mocowanych pod kątem do pasa górnego i kalenicy

Zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej konstrukcji dachu.

 • Uwzględniając możliwości wystąpienia warunków wynikających    z klasy 2 zagrożenia przyjęto dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianej za pomocą środka FOBOS M-2 w ilości 15 kg/m3 drew na, co czyni konstrukcję trudno podatną na zapalenie.
 • Łączniki metalowe – płytki kolczaste muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. W klasie użytkowania 2, do której zakwalifikowano konstrukcję dachu, płytki muszą być zabezpieczone warstwą Fe/Zn 12c wg wymagań PN-82/H-97018.
Normy uwzględnione w opracowaniu
 • [1] PN-B-02000:1982 – Obciążenia konstrukcji
 • [2] PN-B-02001:1092 – Obciążenia stałe
 • [3] PN-B-03000:1990 – Zasady wykonywania obliczeń statycznych
 • [4] PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane
 • [5] PN-B-03002:2007 – Konstrukcje murowe
 • [6] PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji
 • [7] PN-EN 1991-1-3 – Obciążenie śniegiem
 • [8] PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania wiatru
 • [9] PN-EN 460:1997 – Naturalna trwałość drewna
 • [10]PN-EN 351-1:1999 – Drewno lite zabezpieczone środkami ochrony
 • [11] PN-EN 335.1:1996 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych
 • [12] Aprobata Techniczna ITB AT-15-3028/98 – Złącza na płytki kolczaste jednostronne typu M14, M16 i M20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.