Rodzaje obciążeń

Czas na poznanie, które rodzaje obciążeń,możemy napotkać na naszej drodze. Dokładniej przyjrzymy się obciążeniom, które na 100% pojawią się w projektach i egzaminach w kursie Mechanika Ogólna.

Siła skupiona

Rodzaje obciążeń w mechanice technicznej i statyce

Cechy charakterystyczne siły skupionej:
– wyraża się ją w niutonach – N (kN, MN),
– siłę skupioną pod kątem np. 60°, należy rozłożyć na składowe, aby można było łatwiej uwzględnić ją w obliczeniach. Pokaże to na poniższym przykładzie.

Siła skupiona pod kątem

 

Rozkładamy ją na składową pionową Py oraz składową poziomą Px.
Na powyższym przykładzie, gdy siła pod kątem skierowana jest w dół i w lewo otrzymamy.
Siłę Py skierowaną w dół oraz siłę Px skierowaną w lewo, zobaczmy:

Wskazówka:
Rozkładając siłę P o wartości 10 kN na składowe, otrzymamy:

\begin{array}{l}{P_x} = P*\cos 60^\circ = 10,00*0,50 = 5,00kN\\{P_y} = P*\sin 60^\circ = 10,00*0,866 = 8,66kN\end{array}

Mając podany kąt jak na rysunku powyżej zawsze składową pionową(Py) będziemy przemnażać przez sinus, a składową poziomą (Px) będziemy przemnażać przez cosinus!
Gdyby kąt znajdował się pomiędzy siłą, a płaszczyzną pionową należy przemnażać odwrotnie.

Siła rozłożona prostokątna

 

Cechy charakterystyczne siły rozłożonej:
– wyraża się ją w niutonach na metr  N/m(kN/m, MN/m),
– na całej swojej długości działa z taką samą wartością (na rys. 2kN/m),
– środek ciężkości znajduje się w połowie długości siły,
– środek ciężkości Q równy jest sile działającej na 1 metrze pomnożonym przez całą długość na jakiej działa(wzór na pole powierzchni prostokąta).

Q = 2,00\frac{{kN}}{m}*10,00m = 20,00kN

Siła rozłożona trójkątna

 

Cechy charakterystyczne siły rozłożonej trójkątnej:
– wyraża się ją w niutonach na metr N/m, (kN/m, MN/m),
– wartość siły na jednym końcu jest maksymalna, a na drugim końcu równa zero,
– wartość siły zmienia się liniowo,
– środek ciężkości znajduje się w 1/3 długości od wartości maksymalnej (jak na rysunku),
– wartość siły środka ciężkości oblicza się tak samo jak pole powierzchni trójkąta.

Moment zginający

 

Cechy charakterystyczne momentu zginającego:
– wyrażony jest w niutonometrach Nm (kNm, MNm),
– nazywany jest parą sił,
– uwzględnia się w obliczeniach bez uwzględniania odległości.

Dla momentu zginającego zostanie stworzona osobna strona kursu. >>Moment zginający – poradnik<<

Właśnie poznałeś najczęściej używane rodzaje obciążeń, proponuje Ci abyś zajrzał do osobnej strony z momentem zginającym, ponieważ jest to obszerniejszy temat. Jeśli jednak zrozumiałeś co i jak z obciążeniami, możesz przejść do kolejnego kursu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *