Autor: mgr inż. Piotr Buzała

0

Płyta dwukierunkowo zginana – wyznaczenie grubości otuliny

Wyznaczenie grubości otuliny zbrojenia dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Przyjmuje się otulinę jako zabezpieczenie zbrojenia przed skorodowaniem. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją W tym poradniku obliczymy potrzebną grubość otuliny zbrojenia „c”. Obliczenia te wykonywaliśmy już w poprzednim elemencie...

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – korekta obciążenia

Korekta obciążenia płyty żelbetowej potrzebnego do wykonania obliczeń statyki, przeprowadzana jest ze względu na przyjęcie końcowej grubości płyty, która różni się od wstępnie przyjętej. Zestawienie oddziaływań W jednym z poprzednich materiałów zebraliśmy już obciążenia oddziaływające na płytę...