Autor: Piotr Buzała

0

Kalkulowanie kosztów pośrednich i ich struktura

Kalkulowanie kosztów pośrednich i ich struktura w kosztorysach budowlanych. Wzór na ustalenie procentowego udziału kosztów pośrednich w kosztorysie robót. Koszty pośrednie Koszty pośrednie są ostatnim krokiem, który należy uwzględnić w kosztorysie przed przejściem do kalkulowania zysków....

0

Zestawienie obciążeń na ramę pośrednią hali stalowej

Zestawienie obciążeń na ramę pośrednią to już ostatni poradnik uwzględniający zebranie obciążeń, kombinacje obciążeń oraz obliczenia statyczne. Działania te pozwolą przejść bezpośrednio do wymiarowania elementów konstrukcyjnych. Oddziaływania stałe Pokrycie dachu Pokrycie ścian Oddziaływania zmienne Obciążenie śniegiem...

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – wstęp

Płyta dwukierunkowo zbrojona. Rozpoczęcie wymiarowania płyty dwukierunkowo zbrojonej w osiach budynku hali A-D oraz 1-3. Wstępne informacje o umiejscowieniu, wymiarach i model obliczeniowy. Płyta dwukierunkowo zbrojona – wstęp Do tej pory pokryliśmy już ponad 90% powierzchni...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – długość zakotwienia prętów

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych w płycie jednokierunkowo zbrojonej. Kontynuacja tematu warunków konstrukcyjnych płyty jednokierunkowo zbrojonej, w którym obliczymy potrzebną długość zakotwienia prętów zbrojenia głównego na moment zginający. Długość zakotwienia prętów Ostatnim punktem jest obliczenie długości zakotwienia...

0

#8 Mechanika ogólna – Belka utwierdzona na YouTube

Ósmy odcinek kursu Mechanika ogólna już dostępny na kanale YouTube – STATYKA info. Komentarz oraz uzupełnienie materiału o nazwie obliczanie reakcji podporowych w belce utwierdzonej. Dostępny już od paru dobrych lat kurs Mechanika ogólna doczekał się...

0

#7 Mechanika ogólna – REAKCJE PODPOROWE na YouTube

Siódmy odcinek kursu Mechanika ogólna już dostępny na kanale YouTube – STATYKA info. Komentarz oraz uzupełnienie materiału o nazwie reakcje podporowe. Dostępny już od paru dobrych lat kurs Mechanika ogólna doczekał się wreszcie uzupełnienia komentarzem autora....

0

Naprężenia w gruncie nienawodnionym

Naprężenia w gruncie nienawodnionym jednorodnym i uwarstwionym. Przykładowy rozkład naprężeń przedstawiony graficznie. Naprężenia w gruncie nienawodnionym Naprężenia w gruncie od ciężaru gruntu leżącego wyżej nazywa się pierwotnymi, bytowymi lub geostatycznymi. W niniejszym poradniku będą one oznaczane...

0

Kalkulowanie ceny sprzętu budowlanego

Kalkulowanie ceny sprzętu budowlanego i montażowego oraz jednostki, której uważa się za elementy, wymagające uwzględnienia w kosztorysie. Koszty bezpośrednie sprzętu budowlanego. Ceny sprzętu budowlanego Kalkulacja wartości kosztorysowej pracy sprzętu budowlanego (S) – w kalkulacji kosztorysowej robót...

0

#5 Mechanika ogólna – MOMENT ZGINAJĄCY na YouTube

Piąty odcinek kursu Mechanika ogólna już dostępny na kanale YouTube – STATYKA info. Komentarz oraz uzupełnienie materiału o nazwie moment zginający. Dostępny już od paru dobrych lat kurs Mechanika ogólna doczekał się wreszcie uzupełnienia komentarzem autora....

0

Przebicie elementów żelbetowych

Przebicie elementów żelbetowych i podstawowy obwód kontrolny. Przebicie jak mówi Eurokod jest to uzupełnienie zagadnienia ścinania tym razem dla płyt pełnych, płyt kasetonowych z pełnymi obszarami nad słupami oraz fundamentami. Źródłem sił ścinających w płytach jest...