Nośność na zginanie z siłą podłużną w stali
Nośność na zginanie z siłą podłużną w stali

Na podstawie obowiązującej normy stalowej został omówiony już warunek jednoczesnego działania siły zginającej(momentu zginającego) oraz ścinającej(siły poprzecznej), poradnik ten znajduje się pozycję wyżej od tego, w którym się Państwo aktualnie znajdują. Teraz przechodzimy do kolejnego wpływu dwóch sił wewnętrznych działających na naszą konstrukcję jednocześnie. Mowa tutaj o zginaniu wraz z siłą działającą osiowo, czyli siłą podłużną.

Norma stalowa podaje nam następującą informację.

Zginanie poprzeczne - zginanie ze ścinaniem w stali
Zginanie poprzeczne - zginanie ze ścinaniem w stali
Zginanie poprzeczne (zginanie ze ścinaniem) występuje wtedy, gdy obciążenie zewnętrzne pręta
redukuje się do momentu zginającego M i siły poprzecznej T.

Wszystkie poszczególne wpływy sił na nasz przekrój oraz warunki sprawdzające nośność przekroju na te siły zostały już opisane w poprzednich poradnikach. Teraz zajmiemy się warunkami, które sprawdzają równoczesne działanie obciążenia na nasz przekrój. Pierwszym przypadkiem jest sprawdzenie nośności na równoczesne działanie siły zginającej(momentu zginającego) oraz siły ścinającej w projektowanym przekroju. Wzorów oraz ich wyjaśnień naturalnie musimy szukać w obowiązujących normach.

Aktualnie interesujący nas fragment znajduje się w normie stalowej EC 1993-1-1, punkt 6.2.8 Zginanie ze ścinaniem. Co mówi norma na temat tego warunku?