Para sił i jej moment oraz twierdzenie o parach sił

Para sił

Para sił jest to układ dwóch sił o równych wartościach, lecz o różnych zwrotach. Ramieniem pary sił nazywamy odległość między liniami działania obu tych sił. Tak więc suma momentów tych sił względem dowolnego punktu wynosi

\bar{M_{0}}=\bar{r_{1}}*\bar{P}-\bar{r_{2}}*\bar{P}

Przy czym ujemny znak drugiej części działania wynika z przeciwnych zwrotów wektorów sił P.

Przy czym samo znakowanie momentów sił przedstawia się następująco.

Moment pary sił

Jeśli obliczamy moment sił względem dowolnego punktu to powstają nam, jak w działaniu powyżej, promienie – wektory \bar{r_{i}}, które to mówią o odległości między początkiem siły, a punktem docelowym momentu. Zobaczmy na poniższej grafice jakie promienie – wektory powstaną i jakie powstają między nimi zależności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *