Konstrukcje stalowe rozszerzenie – wstęp

Witam we wprowadzeniu do rozszerzonych konstrukcji stalowych!

Ten zbiór poradników zawiera opis zagadnień, jakie mogą Państwo napotkać na swojej drodze, podczas pracy nad projektem z konstrukcji stalowych. Najpopularniejszą konstrukcją, jaką studenci otrzymują na tym przedmiocie jest hala. Będąc już na tym etapie, musieli się Państwo spotkać z takimi przedmiotami jak konstrukcje stalowe na poziomie podstawy oraz na poziomie elementy. To świetnie, ponieważ mają już Państwo jakieś wyobrażenie i wiedzę, która ułatwi wykonanie całej konstrukcji.

W tej części działu poradników spróbuję przedstawić najistotniejsze elementy, ale zastrzegam że nie jest to wykonany pełny jeden projekt na tych samych danych wyjściowych. Co to znaczy?

Projektując słup wykonam pełne obliczenia tego elementu, ale np. siły wewnętrzne działające na element założę samodzielnie lub przyjmę z jakiegoś starego projektu. Następnie kontynuując obliczenia, tym razem rygla ponownie przyjmę sam jakieś SW lub przyjmę je jeszcze z innego projektu, niż to zrobiłem podczas obliczania słupa. Tym sposobem jestem w stanie dobrać zróżnicowany algorytm obliczania konstrukcji hali oraz przedstawić moim zdaniem, najciekawsze i zawierające najwięcej informacji obliczenia. Przy okazji nadmienię, że przytoczone tutaj przykładowe elementy, czyli słup oraz rygiel będą posiadały obliczenia prawe lustrzane, a to za sprawą warunków nośności i użytkowalności jakie trzeba spełnić wg. Euro Kodu.

Zbiór posiada następująca zawartość.

 1. Ustalenie danych projektowych
 2. Oddziaływania
  2.1.Stałe
  2.2. Zmienne
  2.3. Wyjątkowe
 3. Analiza statyczna układu ramowego
 4. Zaprojektowanie płatwi
 5. Projektowanie słupa
 6. Projektowanie rygla
 7. Projektowanie połączeń
  7.1. Styk kalenicowy
  7.2.Połączenie rygla ze słupem
  7.3 Podstawa słupa z fundamentem
 8. Projektowanie stężeń hali

Wierzę, że na potrzeby kursu ze stali będzie to wystarczająca pomoc i wsparcie podczas wykonywania projektów zaliczeniowych. Inne, również ciekawe przykłady mogą znaleźć Państwo w dziale z projektami z konstrukcji, które są widoczne po lewej stronie Państwa ekranu.
Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Państwu owocnej nauki i pozytywnej oceny końcowej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *