Żelbeton - wykaz oznaczeń

Podziel się stroną ze swoimi znajomymi z grupy :-)

W niniejszym wpisie będzie znajdował się spis wszystkich oznaczeń stosowanych w poradnikach dotyczących konstrukcji betonowych. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawieniem się kolejnych poradników.

 

Wykaz stosowanych oznaczeń:

 

Duże litery łacińskie

A_{c}-pole przekroju betonu

A_{s}-pole przekroju stali

A_{s,min}-minimalne pole przekroju zbrojenia

A_{s,max}-maksymalne pole przekroju zbrojenia

A_{s,req}-pole przekroju zbrojenia wymagane zgodnie z obliczeniami w temperaturze pokojowej

A_{s,prov}-pole przekroju zbrojenia zastosowanego

E_{c,eff}-efektywny moduł sprężystości betonu

E_{cd}-obliczeniowy moduł sprężystości betonu

E_{cm}-sieczny moduł sprężystości betonu

E_{s}-obliczeniowy moduł sprężystości stali

G_{k}-wartość charakterystyczna oddziaływania stałego

I-moment bezwładności przekroju betonowego

M-moment zginający

M_{cr}-moment rysujący z uwzględnieniem zbrojenia

M_{Ed}-obliczeniowy moment zginający wywołany oddziaływaniem

M_{Rd}-nośność ze względu na zginanie

N-siła podłużna

N_{Ed}-obliczeniowa siła podłużna wywołana oddziaływaniem

N_{Rd}-nośność ze względu na działanie siły podłużnej

Q_{k}-Wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego

T-moment skręcający

T_{Ed}-wartość obliczeniowa momentu skręcającego w rozważanym przekroju

T_{Rd}-nośność ze względu na skręcanie

V-siła poprzeczna

V_{Ed}-obliczeniowa siła poprzeczna wywołana oddziaływaniami

V_{Rd}-nośność na ścinanie

 

Małe litery łacińskie

b-całkowita szerokość przekroju belki

b_{w}-szerokość środnika

c-grubość otuliny wkładek zbrojeniowych

c_{min}-minimalna grubość otuliny zbrojenia

c_{nom}-nominalna grubość otuliny zbrojenia podawana na rysunkach

d-wysokość użyteczna przekroju

e-mimośród

f_{c}-wytrzymałość betonu na ściskanie

f_{ck}-charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie

f_{cd}-obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie

f_{cm}-średnia wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie

f_{ctm}-średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe

f_{tk}-charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia na rozciąganie

f_{yk}-charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia

f_{yd}-obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

h-całkowita wysokość przekroju

w-rozwartość rysy

w_{lim}, w_{max} – graniczna maksymalna rozwartość rysy

x-wysokość strefy ściskanej

x_{eff}-efektywna wysokość strefy ściskanej betonu

x_{eff,lim}-wartość graniczna x_{eff}

z-ramie sil wewnętrznych

 

Małe litery greckie

\alpha-kat między zbrojeniem na ścinanie a zbrojeniem głównym

\gamma_{C}-współczynnik częściowy betonu

\gamma_{F}-współczynnik częściowy oddziaływań

\gamma_{S}-współczynnik częściowy stali

\varepsilon_{c}-odkształcenia jednostkowe betonu

\varepsilon_{cu}-graniczne jednostkowe odkształcenia betonu

\varepsilon_{s}-odkształcenia jednostkowe stali

\theta-kąt

\lambda-smukłość

\nu-współczynnik Poissona

\rho– stopień zbrojenia podłużnego

\rhow – stopień zbrojenia na ścinanie

\phi – średnica pręta zbrojenia

\varphi_{(t,t0)} – współczynnik pełzania

 

 Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: