Podstawowe określenia i pojęcia mechaniki

Siła – jest to wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami (świetnie ilustruje to grafika widoczna obok). Przejawia się ona wyprowadzeniem ciała ze stanu spoczynku, zmianą jego ruchu lub utrzymaniem równowagi między dwoma ciałami.
Siły określamy za pomocą parametrów takich jak: ich wartość, kierunek działania i zwrot. Wynika stąd wniosek, że siła jest wielkością fizyczną wektorową, którą można przedstawić za pomocą odcinka skierowanego – wektora. Na rysunku pokazano wektor siły. Kierunek ten jest taki sam, jak kierunek działania siły, a długość wektora równa jest w pewnej skali wartościom liczbowym tych sił.
Ze względu na charakter działania i pochodzenia rozróżniamy następujące siły:
– masowe lub objętościowe
– powierzchniowe
– liniowe
– punktowe

W układzie międzynarodowym SI jednostką siły jest niuton 1N=1\frac{kg*m}{s^{2}}, czyli jest to siła, która masie 1 [kg] nadaje przyspieszenie 1 [\frac{m}{s^{2}}].

Zapamiętajmy 9,81 N = 1 kg \approx 10 N

Prawa i pojęcia statyki - siła

Pojęcia wyidealizowane w statyce

W statyce stosuje się oprócz pojęć rzeczywistych, również pojęcia wyidealizowane, zwane modelami pojęć rzeczywistych.

Punkt materialny ciało o rozmiarach znikomo małych w porównaniu do obszaru, w którym się porusza, w ten sposób że pomija się zmianę położenia tego ciała wywołaną przez obrót. Traktuje się to ciało jako punkt geometryczny, w którym skupiona jest skończona ilość materii, czyli punkt ten obdarzony jest pewną masą. Klasyfikacja ta jest oczywiście względna, gdyż bezpośrednio zależy ona od punktu widzenia, np. budynek wydaje się duży, gdy stoimy blisko niego, natomiast patrząc na ten sam budynek z samolotu lecącego na wysokości 10.000 metrów możemy bez wahania nazwać go punktem na danym obszarze.

 

 

Układ mechaniczny – zbiór punktów lub ciał materialnych mających tę właściwość, że położenie i ruch każdego elementu zależy od położenia i ruchu pozostałych elementów.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  Reklama

Share

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *