Obliczenie naprężeń w dwuteowniku

Materiał ten poprzednio był jednym poradnik z materiałem o nazwie siły wewnętrzne w belce przegubowej, ale ze względu na Państwa pomocne opinie i komentarze został on podzielony na dwa osobne poradniki. Część ta zawiera przyjęcie przekroju ze względu na wielkość sił wewnętrznych obliczonych w poradniku, do którego link znajduje się powyżej oraz obliczanie naprężeń w przyjętym przekroju.

Obliczanie naprężeń

W tym poradniku przechodzimy do właściwego obliczenia naprężeń. Pierwszym krokiem jest przyjęcie odpowiedniego schematu dwuteowego, który wytrzyma maksymalne siły wewnętrzne jakie zostały obliczone w poprzednim poradniku. Po przyjęciu przekroju zostały przedstawione jeszcze jego charakterystyki potrzebne do obliczenia naprężeń. Następnie zostały obliczone naprężenia normalne oraz styczne, wraz z przedstawieniem potrzebnych wzorów. Ostatni akapit w tym poradniku przedstawia jak rozkładają się obliczone naprężenia w przekroju dwuteowym IPE 80.

Obliczanie naprężeń normalnych i stycznych

 Przyjęcie przekroju

Przyjęcie przekroju poprzecznego belki ze względu na ekstremalne naprężenie normalne.

 

Przyjęto dwuteownik równoległościenny IPE80 o polu AIP80E = 7,64cm2 > Amin = 0,3392cm2

Obliczenie naprężeń normalnych i stycznych w przekroju α-α

Obliczanie naprężeń normalnych i stycznych

\begin{array}{l}
IPE80\\
A = 7,64c{m^2}\\
{W_x} = 20c{m^3}\\
{I_x} = 80,1c{m^4}\\
\\
\\
{y_1} = 0,04m\\
{y_2} = 0,0348m\\
{y_3} = 0,00m\\
{y_4} = - 0,0348m\\
{y_5} = - 0,04m
\end{array}

Siły w przekroju α-α

\begin{array}{l}
{N_{\alpha - \alpha }} = 3,392kN\\
{T_{\alpha - \alpha }} = 12,533kN\\
{M_{\alpha - \alpha }} = - 10,59kNm
\end{array}
Obliczanie naprężeń

Naprężenia normalne od momentu zginającego

 

Naprężenia normalne od siły osiowej (normalnej)

\begin{array}{l}
\delta = \frac{N}{A} = \frac{{3,392}}{{7,64*{{10}^{ - 4}}}} = 4,44MPa\\
\end{array}

Naprężenia styczne powstałe z sił tnących działających w przekroju α-α.
Natomiast przed rozpoczęciem obliczeń należy zebrać potrzebne dane. Oto one.

Szerokość przekroju w miejscu obliczanych naprężeń.

 

Moment statyczny

 

Teraz jesteśmy stanie obliczyć naprężenia styczne

 

Ostatnim krokiem jest przedstawienie naszych obliczeń na wykresie naprężeń.

Obliczanie naprężeń normalnych i stycznych

 

3 komentarze

 1. Marcel pisze:

  Jest to kontynuacja którego poradnika?

 2. Piotr Buzała pisze:

  Pierwszy poradnik opisujący obliczanie naprężeń już dostepny.
  Owocnej nauki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *