Złożona rama wieloprzegubowa

Ciekawa rama z wieloma elementami do policzenia. Reakcje podporowe są już obliczone, natomiast wszystkie siły wewnętrzne w poszczególnych prętach zostały obliczone, a ich przebieg został przedstawiony krok po kroku. Jest to również bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń z tym przykładem.

Poniżej przedstawiono schemat statyczny obliczanego przykładu ramy, widoczne są na nim wszystkie siły zewnętrzne(obciążenia), wymiary oraz obliczone reakcje podporowe.

Projekt zawiera schemat statyczny, obliczone siły wewnętrzne i ekstrema w poszczególnych przekrojach, gdzie jest to wymagane. Przedstawione, obliczone i poparte rysunkami są tutaj przekroje 1-1 do 11-11, czyli aż jedenaście tarcz! Przekrój 6-6 jest bardziej wymagającym elementem do policzenia, ponieważ odcięta część zawiera w sobie kilka poprzednich przekrojów, co tworzy nam bardzo rozbudowaną funkcję, która pozwoli nam obliczyć wartości sił w punktach charakterystycznych. Jest jeszcze bardzo ciekawy przypadek obliczenia przekroju z prętem pod kątem. W ostatnim punkcie znajdują się obliczone wykresy sił wewnętrznych, czyli trzy wykresy sił wewnętrznych, czyli siły osiowe (normalne), tnące i moment zginający.

Wartości reakcji podporowych w tym projekcie zostały pokazane w pierwszym akapicie na schemacie statycznym, a sam projekt przechodzi bezpośrednio do obliczania sił wewnętrznych w ramie.

 1. Obliczenie sił wewnętrznych

Przekrój 1-1, zawiera się w przedziale 0,00m < x < 3,00m

\begin{array}{l}
\sum {y = 0} \\
 - N(x) - 5,714 = 0\\
N(x) =  - 5,714kN
\\
\\
\\
\sum {x = 0} \\
T(x) = 0,00kN
\\
\\
\\
\sum {M = 0} \\
M(x) = 0,00kNm
\end{array}
 

1 Odpowiedź

  1. 29 sierpnia 2021

    […] przekroje od 1-1 do 5-5 są umieszczone zaraz za każdym elementem budującym schemat (podpory, przegub), które mogą wpływać na końcowy wykres linii wpływu sił wewnętrznych, a to oznacza, że […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *