Siły wewnętrzne w belce przegubowej z utwierdzeniem

Projekt zawiera obliczoną belkę, czyli reakcje podporowe oraz siły wewnętrzne, bez których nie można przejść od obliczenia naprężeń. Obliczone są naprężenia normalne oraz styczne i materiał ten zawarty jest w osobnym materiale.

Pierwszy punkt zawiera schemat statyczny belki, jaką musimy obliczyć aby przejść do obliczenia naprężeń oraz rozłożenie siły pod kątem na składowe. W drugim punkcie zostały obliczone reakcje podporowe w podporach oraz przegubach. Punkt trzeci zawiera obliczanie sił wewnętrznych w przegubach 1 do 4. Kolejnym krokiem jest przejście do obliczenia naprężeń, natomiast w celu utrzymania porządku w kursie materiał ten znajduje się w osobnym materiale.

 1. Obliczenia rozpoczniemy od rozłożenia siły pod kątem P na składowe względem osi poziomej i pionowej.

\begin{array}{l}
{P_x} = 4*\cos 32^\circ  = 3,392kN\\
{P_y} = 4*\sin 32^\circ  = 2,1198kN
\end{array}

2. Obliczenie reakcji podporowych.

W tym celu rozdzielamy powyższą belkę w przegubie i w tym miejscu, w punkcie B, powstają reakcje przegubowe VB i HB.

 

Na tym etapie mamy już wszystkie siły wewnętrzne obliczone. Projekt ten posłuży w kolejnym kursie do obliczenia naprężeń w przekroju stalowym.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

2 komentarze

  1. 19 listopada 2020

    […] ten poprzednio był jednym poradnik z materiałem o nazwie siły wewnętrzne w belce przegubowej, ale ze względu na Państwa pomocne opinie i komentarze został on podzielony na dwa osobne […]

  2. 22 września 2021

    […] sił z tarciem. Tarcie to nic innego jak powstanie sił stycznych między powierzchniami styku dwóch ciał i właśnie te siły nazywamy siłami tarcia, które […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.