Belka wieloprzegubowa z siłą pod kątem

Rozwiązany przykład belki wieloprzegubowej, który mogą Państwo napotkać na początku nauki na kierunkach technicznych. Świetny przykład do przeanalizowania lub samodzielnego rozwiązania, a następnie sprawdzenie poprawności własnych obliczeń. Projekt zawiera mnóstwo przyłożonych sił zewnętrznych, wiele przekrojów do obliczenia i pokazane rozłożenie sił pod kątem na składowe.

Opis zawartości projektu.

Projekt zawiera w pierwszym punkcie schemat statyczny i rozłożenie siły pod kątem na składowe. Punkt drugi zawiera obliczone reakcje podporowe i sprawdzenie ich poprawności. Punkt trzeci to rozpoczęcie obliczenia sił wewnętrznych. Przedstawiony jest schemat belki z podziałem na tarcze. W ostatnim punkcie narysowane zostały wykresy obliczonych sił wewnętrznych. Siły normalne, tnące i momenty zginające.

 1. Rozłożenie siły P1 na dwie składowe pozioma oraz pionową

\begin{array}{l}
{P_{1y}} = {P_1}*\sin (45) = 1,4142kN\\
{P_{1x}} = {P_1}*\cos (45) = 1,4142kN
\end{array}

 2. Obliczenie reakcji podporowych

W celu obliczenia reakcji podporowych należy rozdzielić belkę w przegubie, a w tym miejscu powstaną dodatkowe siły przegubowe HB i VB.

\begin{array}{l}
\sum {{M_B} = 0} \\
 - {V_A}*4,5 + 10 = 0\\
4,5{V_A} = 10/:4,5\\
{V_A} = 2,222kN\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
 - 2,222 - 1,4142 + {V_B} = 0\\
{V_B} = 3,6364kN\\
\\
\\
\sum {x = 0} \\
{H_A} + 1,4142 - {H_B} = 0
\end{array}

W tym przypadku równanie równowagi sił poziomych zawiera dwie niewiadome. Z tego względu musimy zacząć obliczenia z drugiej strony belki i może to, da nam wartość jednej z tych dwóch sił.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *