Belka przegubowa z siłą rozłożoną

Belka przegubowa do samodzielnego rozwiązania. Po przerobieniu poradników z siłami wewnętrznymi oraz całej bazy mechanika ogólna, nie powinniście mieć Państwo problemów z takim projektem. Belka podparta jest trzema podporami przegubowymi, zawiera również przegub. Rozłożenie podpór i konstrukcja belki czyni ją statycznie wyznaczalną, więc musimy po prostu obliczyć siły wewnętrzne znanymi nam metodami.

Schemat statyczny belki.

Cały projekt zawiera przedstawienie schematu statycznego, obliczenie reakcji podporowych oraz obliczanie sił wewnętrznych we wszystkich pięciu przekrojach. Projekt nie zawiera narysowanych wykresów sił wewnętrznych.

 1. Obliczenie reakcji podporowych

\begin{array}{l}
\sum {{M_c} = 0} \\
 - {R_d}*3 + 16*2 = 0\\
 - 3{R_d} =  - 32/:( - 3)\\
{R_d} = 10,67kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
{V_c} - 16 + 10,67 = 0\\
{V_c} = 5,33kN
\end{array}

Obliczenie reakcji w punkt A uwzględniając całą belkę.

\begin{array}{l}
\sum {M_A} = 0\\
8*3*1,5 - {R_B}*4 + 16*7 - 10,67*8 = 0\\
 - 4{R_B} + 36 + 112 - 85,36 = 0\\
 - 4{R_B} =  - 62,64/:( - 4)\\
{R_B} = 15,66kN
\\
\\
\\
\sum {Py = 0}\\
{V_A} - 8*3 + 15,66 - 16 + 10,67 = 0\\
{V_A} = 13,67kN
\end{array}

 2. Obliczenie sił wewnętrznych

Przekrój α-α, zawiera się w przedziale 0,00m < x < 3,00m

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *