Belka przegubowa z siłą rozłożoną

Belka przegubowa do samodzielnego rozwiązania. Po przerobieniu poradników z siłami wewnętrznymi oraz całej bazy mechanika ogólna, nie powinniście mieć Państwo problemów z takim projektem. Belka podparta jest trzema podporami przegubowymi, zawiera również przegub. Rozłożenie podpór i konstrukcja belki czyni ją statycznie wyznaczalną, więc musimy po prostu obliczyć siły wewnętrzne znanymi nam metodami.

Schemat statyczny belki.

Cały projekt zawiera przedstawienie schematu statycznego, obliczenie reakcji podporowych oraz obliczanie sił wewnętrznych we wszystkich pięciu przekrojach. Projekt nie zawiera narysowanych wykresów sił wewnętrznych.

 1. Obliczenie reakcji podporowych

\begin{array}{l}
\sum {{M_c} = 0} \\
 - {R_d}*3 + 16*2 = 0\\
 - 3{R_d} =  - 32/:( - 3)\\
{R_d} = 10,67kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
{V_c} - 16 + 10,67 = 0\\
{V_c} = 5,33kN
\end{array}

Obliczenie reakcji w punkt A uwzględniając całą belkę.

\begin{array}{l}
\sum {M_A} = 0\\
8*3*1,5 - {R_B}*4 + 16*7 - 10,67*8 = 0\\
 - 4{R_B} + 36 + 112 - 85,36 = 0\\
 - 4{R_B} =  - 62,64/:( - 4)\\
{R_B} = 15,66kN
\\
\\
\\
\sum {Py = 0}\\
{V_A} - 8*3 + 15,66 - 16 + 10,67 = 0\\
{V_A} = 13,67kN
\end{array}

 2. Obliczenie sił wewnętrznych

Przekrój α-α, zawiera się w przedziale 0,00m < x < 3,00m

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

1 Odpowiedź

  1. 23 lutego 2022

    […] zbrojonej belki żelbetowej na którą działa moment zginający {M_{Ed}} = 540{rm{ }}[kNm]. Belka wykonana z betonu C20/25 i stali A-IIIN {f_{yk}} = 500{rm{ [MPa]}}. Przyjąć strzemię o średnicy […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.