Wieloprzegubowa belka swobodnie podparta

Standardowy przykład projektu belki statycznie wyznaczalnej, w której do obliczenia są oczywiście reakcje podporowe oraz siły wewnętrzne. Belka jest wieloprzegubowa, obciążona dwiema siłami rozłożonymi, prostokątnymi oraz siłą skupioną i momentem zginającym. Odpowiednie rozłożenie podpór przegubowych zapewnia poza statyczną wyznaczalnością również geometryczną niezmienność.

W projekcie zawarte są następujące obliczenia i schematy,a są to wygląd schematu statycznego, obliczenia reakcji podporowych oraz sprawdzenie ich poprawności. Obliczenia sił wewnętrznych, tzn. osiowych, tnących i momentów zginających oraz narysowanie wykresów tych sił wewnętrznych w obliczonej belce. Przedstawione są one w następującej kolejności. Siły osiowe (normalne), następnie siły tnące i oczywiście momenty zginające.

 1. Rozłożenie siły P pod kątem na składowe

\begin{array}{l}
{P_x} = 2,00*\cos 60^\circ  = 1,00kN\\
{P_y} = 2,00*\sin 60^\circ  = 1,73kN
\end{array}

 2. Obliczenie reakcji podporowych

\begin{array}{l}
\sum {{M_E} = 0} \\
 - {V_F}*1,33 + 9*1,33*0,665 = 0\\
1,33{V_F} = 7,96/:1,33\\
{V_F} = 5,985kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
{V_E} - 9*1,33 + 5,985 = 0\\
{V_E} = 5,985kN
\end{array}

\begin{array}{l}
\sum {x = 0} \\
 - {H_B} + 23,38 = 0\\
{H_B} = 23,38kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
R_A^y - 9,00*3 + 13,50 = 0\\
R_A^y = 13,50kN\\
\\
13,50 = {R_A}*\cos 60^\circ /\sin 60^\circ \\
{R_A} = 27,00kN\\
\\
R_A^x = 27,00*\sin 60^\circ  = 23,384kN\\
R_A^x = 23,384kN
\\
\\
\\
\sum {{M_A} = 0} \\
 - {V_B}*3 + 9,00*3*1,50 = 0\\
 - 3{V_B} =  - 40,50/:( - 3)\\
{V_B} = 13,50kN
\end{array}	

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *