Rdzeń przekroju

Spis treści

Kolejna rzecz związana z poradnikiem Mechanika ogólna, chodzi tutaj oczywiście o poradnik figury płaskie. Bardzo często, gdy prowadzący zajęcia rozdają projekty, to do wyznaczenia jest rdzeń zadanego przekroju oraz mimośrodowe działanie sił, a spowodowane jest to powiązaniem tych rzeczy ze sobą. Osoba, która dobrze zrozumie to zagadnienie oraz zrobi parę przykładów, bez obliczeń może określić, jak będzie wyglądał rdzeń dla zadanego przekroju. Wyjaśnijmy sobie, co to jest rdzeń przekroju?

Rdzeń przekroju

Rdzeń przekroju to taki pod obszar przekroju, w którym przyłożona siła normalna powoduje w całym przekroju naprężenia jednakowego znaku (+ lub -). Poznamy teraz wzory potrzebne do wyznaczenia rdzenia oraz pokaże, jak powinien wyglądać rdzeń przekroju na przykładzie dwuteownika 140(ten sam, co w poradniku mimośrodowe działanie siły).

Przed przystąpieniem do obliczeń, należy narysować obrys po punktach charakterystycznych, czyli po obwodzie figury. W tym przypadku wyjdzie prostokąt.

Dla przykładu zobaczmy obrys figury złożonej z dwuteownika 140 i ceownika 140. Ceownik leży na dwuteowniku.

Rdzeń przekroju - obwód przekrojuObrys nie jest już prostą figurą. Wróćmy do naszego dwuteownika 140. Zaczynając obliczenia musimy wyznaczyć główne promienie bezwładności. Wykonujemy te obliczenia używając następującego wzoru.

 

gdzie:
J_{1}\; \; oraz\; \; J_{2} – główne centralne momenty bezwładności
A – pole powierzchni przekroju

Mając wyznaczone główne promienie bezwładności możemy zabrać się do wyznaczenia rdzenia w zadanym przekroju. Aby to zrobić użyjemy następujących wzorów.

 

gdzie:
X_{0} – współrzędna jaką należy odłożyć na osi X
Y_{0}  –  współrzędna jaką należy odłożyć na osi Y
i_{x}^{2}\; \; oraz\; \; i_{y}^{2} – główne promienie bezwładności
X_{n}\; \; oraz\; \; Y_{n} – współrzędne punktu, w którym przyłożona jest siła

W naszym przypadku powyższe dwa wzory należy wykorzystać dla czterech punktów A, B, C i D. Mając już wyniki należy na osi X odmierzyć obliczoną współrzędną i zaznaczyć kropką, następnie na osi Y również odmierzyć obliczoną współrzędną i zaznaczyć kropką, a następnie je połączyć. Powyższe kroki powtarzamy dla każdego obliczonego punktu.
Do każdego punktu polecam używać innego koloru, aby było przejrzyście. Powinno wyglądać to tak.

Rdzeń przekrojuUwaga! Obszar rdzenia nie może wyjść poza obszar narysowanego obwodu!

Najlepiej zrobić rysunek w skali 1:1, aby być pewnym, że dobrze obliczyliśmy rdzeń przekroju.
Mam nadzieję, że z tym poradnikiem świetnie sobie Państwo poradzicie z Waszymi projektami, powodzenia!

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

1 Odpowiedź

  1. 26 maja 2021

    […] Wyznaczenie rdzenia przekroju […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.