Belka prosta swobodnie podparta z dwoma siłami

Przykład belki swobodnie podpartej do samodzielnego rozwiązania lub rozwiązywania równolegle z przebiegiem projektu. Cały projekt składa się z dwóch podpór przegubowych, jednej przesuwnej, a drugiej nieprzesuwnej. Obciążona jest siłą rozłożoną prostokątną oraz siłą skupioną pod kątem. Zapraszam do zapoznania się z projektem i samodzielnego rozwiązania.

Cały projekt zawiera przedstawienie schematu, który będziemy obliczać. Rozłożenie siły F na dwie składowe, czyli pionową Fy oraz poziomą Fx i obliczenie reakcji w podporach. Kolejnymi krokami jest obliczenie sił wewnętrznych oraz narysowanie wykresów tych sił, czyli sił osiowych (normalnych), tnących i momentów zginających.

 1. Rozłożenie siły F na dwie składowe poziomą FX oraz ponową FY

\begin{array}{l}
{F_x} = 1,20*\cos 45 = 0,85kN{ 
\to ^{Fx}}\\
{F_y} = 1,20*\sin 45 = 0,85kN
{ \downarrow _{Fy}}
\end{array}

 2. Obliczenie reakcji podporowych

\begin{array}{l}
\sum {x = 0} \\
 - {H_A} + 0,85 = 0\\
{H_A} = 0,85kN
\\
\\
\\
\sum {{M_A} = 0} \\
0,85*2 + 2,50*4*5 - {R_B}*7 = 0\\
 - 7{R_B} =  - 51,70/:( - 7)\\
{R_B} = 7,385kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
{V_A} - 0,85 - 2,5*4 + 7,385 = 0\\
{V_A} = 3,46kN
\end{array}

  3. Obliczenie sił wewnętrznych

Przekrój 1-1, zawiera się w przedziale 0,00m < x < 3,00m

 

1 Odpowiedź

  1. 24 lipca 2021

    […] maksymalnej siły zginającej z projektu belka prosta swobodnie podparta z dwoma siłami. Zaprojektowanie przekroju ze względu na zginanie z EC3. Dobór przekroju z gotowych tablic […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *