Figury płaskie

Udostępnij, wyślij, podziel się...

Ostatnią rzeczą jaką zajmiemy się w poradniku Mechanika Ogólna to będą figury płaskie.

Zacznijmy od tego, że figury płaskie nie mają nic wspólnego z obliczaniem belek, ram czy kratownic. Takie obliczenia wykonuje się, aby znaleźć np. centralny moment bezwładności dwuteowników, ceowników lub żeby znaleźć ich rdzeń przekroju. W tym poradniku ograniczymy się do podstawowych rzeczy, czyli:

 1. Wyznaczenie środka ciężkości
 2. Centralne momenty bezwładności
 3. Położenie głównych centralnych osi bezwładności
 4. Główne centralne momenty bezwładności – i na tym zakończymy.
  Kontynuację będziecie mogli Państwo znaleźć w poradniku Wytrzymałość Materiałów.

Wszystkie obliczenia wykonuje się zgodnie ze wzorami, których jednak trochę będzie. Najpierw zajmijmy się teorią, a następnie pokaże co i jak na przykładnie.

Rodzaje figur płaskich oraz ich parametry charakterystyczne:

Momenty bezwładności figur prostychTok postępowania podczas obliczania figur płaskich oraz wzory:

 1. Podział na figury proste
  Na samym początku obliczeń musimy zadany nam „kształt” podzielić na figury proste, bo nie zawsze dostaniemy sam kwadrat czy prostokąt. Dla łatwiejszego zrozumienia pokaże od razu na przykładzie, który później będę obliczał. Oto on:
  Przykładowa figura
  Mamy prostokąt z wycięciem wewnątrz o kształcie kwadratu i wymiarach 1×1, a na prostokącie leży trójkąt. Przechodząc do podziału otrzymamy:

  • jeden prostokąt
  • jeden kwadrat
  • jeden trójkąt

  Na tym etapie obliczamy ich pole powierzchni, moment bezwładności oraz moment dewiacji.

 2. Wyznaczenie środka ciężkości
  2.1 Przyjmujemy wyjściowy układ współrzędnych w wybranym przez nas punkcie.
  Następnie musimy znaleźć współrzędne środka ciężkości Sx i Sy, aby to zrobić możemy wykorzystać następujące wzory:
  Wzór na środek ciężkości figury
  Już tłumaczę, musimy znaleźć współrzędną X oraz Y środka ciężkości. Wykonujemy to poprzez dzielenie (pola powierzchni danej figury pomnożonego przez odpowiednią współrzędną) z (polem powierzchni tej figury). Znaki między danymi różnych figur zależą od tego, czy figury powiększą całkowitą wielkość pola powierzchni czy ją pomniejszą. W zadanym przeze mnie przypadku będzie to wyglądało następująco:
  prostokąt – kwadrat + trójkąt.
  Widzimy, że kwadrat jest wewnątrz prostokąta, rozumiemy to jako wycięcie kawałka prostokąta.
  2.2 Współrzędne poszczególnych figur w odniesieniu do środka ciężkości.
  Po obliczeniu środka ciężkości całej figury, musimy wyznaczyć nowe współrzędne środków ciężkości poszczególnych figur w stosunku do środka ciężkości całej figury, będą nam one potrzebne do następnych obliczeń. Aby wyznaczyć nowe współrzędne figury nr 1, należy:
  S1 = (a1 ; b1) → a1 = X1 – Xs oraz b1 = Y1 – Ys
  Figura nr 2:
  S2 = (a2 ; b2) → a2 = X2 – Xs oraz b2 = Y2 – Ys
 3. Centralne momenty bezwładności (wzory Steinera)
  Kolejnym krokiem jest obliczenie momentów bezwładności całej figury, będą nam potrzebne następujące wzory:

  Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

  Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

  Udostępnij, wyślij, podziel się...