Moment zginający

Tutaj zajmiemy się szerzej pojęciem momentu zginającego.
Jest to po prostu siła razy ramie lub inaczej para sił. Żeby określić wartość dodatnią(+) lub ujemną(-) należy wziąć pod uwagę kierunek, w który “kręci” siła. Jeśli siła kręci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość dodatnią(+), jeśli siła kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość ujemną(-).
Poniższy obrazek dokładnie pokazuje o co chodzi.

Dobrze, a teraz pokaże to na przykładzie. Mamy taką oto belkę swobodną z siłą skupioną o wartości 10kN.

Rozważymy utworzenie momentu zginającego dla dwóch punktów A i B widocznych na rysunku.
Zacznijmy alfabetycznie od punktu A.

Obliczając moment dla punktu A otrzymamy równanie:
wartość siły skupionej ze znakiem dodatnim(+) razy ramie(odległość) na jakim działa moment(odległość siły do pkt A), mamy więc:

10,00kN*5,00m = 50,00kNm

Widzimy, że siła kręcąc się do punktu A porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Dobrze, teraz punkt B otrzymamy równanie:
wartość siły skupionej ze znakiem ujemnym(-) razy ramie(odległość) na jakim działa moment(odległość siły do pkt B)

- 10,00kN*3,00m =  - 30,00kNm


Widzimy, że siła kręcąc się do punktu B porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:

Tym oto sposobem przebrnęliśmy przez kolejny etap kursu. Ruszajmy dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *