Moment zginający

Spis treści

Tutaj zajmiemy się szerzej pojęciem momentu zginającego. Moment zginający może być rozpatrywany jako siła obciążająca dany układ, reakcje podporowa jak i siła wewnętrzna, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć jak ona działa.

Moment zginający

Jest to po prostu siła razy ramie lub inaczej para sił. Żeby określić wartość dodatnią(+) lub ujemną(-) należy wziąć pod uwagę kierunek, w który „kręci” siła. Jeśli siła kręci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość dodatnią(+), jeśli siła kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość ujemną(-).
Poniższy obrazek dokładnie pokazuje o co chodzi.

Moment zginający - znakowane według kierunku zginania

Dobrze, a teraz pokaże to na przykładzie. Mamy taką oto belkę swobodną z siłą skupioną o wartości 10kN.

 

20 komentarzy

 1. 22 września 2021

  […] Moment siły względem punktu. Pojęcie momentu siły zostało już wytłumaczone w kursie mechanika ogólna od strony praktycznej, czyli jak to działa, jak uwzględnić ten moment w obliczeniach itp., ale strona teoretyczna zagadnienia tego tematu również musi zostać zawarta we wstępie do statyki. […]

 2. 22 września 2021

  […] Moment siły względem osi nazywamy rzut wektora momentu siły względem dowolnego punktu osi na tę oś. […]

 3. 22 września 2021

  […] sił i moment. Para sił jest to układ dwóch sił o równych wartościach, lecz o różnych zwrotach. Ramieniem […]

 4. 22 września 2021

  […] metody graficznej, takiej jak metoda wieloboku z łatwością wyznaczamy wypadkową momentów. Odrzućmy wszystkie pary sił pozostawiając w ich miejsce momenty M1 – […]

 5. 22 września 2021

  […] do jednej siły wypadkowej, a możliwe jest to ponieważ w poprzednim punkcie jest wykazane, że moment powstały od pary sił jest prostopadły do siły […]

 6. 22 września 2021

  […] biorąc pod uwagę twierdzenie, ze moment siły wypadkowej równy jest sumie momentów sił dających tę […]

 7. 22 września 2021

  […] Powyższy układ sił, który będziemy redukować składa się z czterech sił skupionych P1-4, których wartości są przedstawione, jak i promienie tych sił r1-4,  które przedstawiają odległości od środka redukcji(punkt 0) do każdej z sił. Układ ten należy zredukować do wektora głównego i momentu głównego. […]

 8. 22 września 2021

  […] Wartość momentu głównego. […]

 9. 22 września 2021

  […] możliwa musi zachodzić jeden szczególny przypadek zachodzący pomiędzy wektorem głównym, a momentem głównym. Warunkiem koniecznym i dostatecznym, aby przestrzenny układ sił redukował się tylko do jednej […]

 10. 24 września 2021

  […] rozpoczniemy oczywiście od zbrojenia ze względu na moment zginający, ale jeszcze przed tym musimy obliczyć jaką grubość musi mieć otulina zbrojenia i na tym […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *