Moment zginający

Spis treści

Tutaj zajmiemy się szerzej pojęciem momentu zginającego. Moment zginający może być rozpatrywany jako siła obciążająca dany układ, reakcje podporowa jak i siła wewnętrzna, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć jak ona działa.

Moment zginający

Jest to po prostu siła razy ramie lub inaczej para sił. Żeby określić wartość dodatnią(+) lub ujemną(-) należy wziąć pod uwagę kierunek, w który “kręci” siła. Jeśli siła kręci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość dodatnią(+), jeśli siła kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość ujemną(-).
Poniższy obrazek dokładnie pokazuje o co chodzi.

Moment zginający - znakowane według kierunku zginania

Dobrze, a teraz pokaże to na przykładzie. Mamy taką oto belkę swobodną z siłą skupioną o wartości 10kN.

 

9 komentarzy

 1. 25 maja 2021

  […] belki braliśmy tylko wymiar długości przy obliczaniu momentów zginających, ponieważ belki były poziomymi liniami, a tutaj będziemy mieli “aż” dwa wymiary, o […]

 2. 25 maja 2021

  […] Na koniec moment zginający. […]

 3. 25 maja 2021

  […] jakim działa siła) * 5,5m(odległość środka ciężkości siły od punktu do którego liczymy moment zginający) = […]

 4. 26 maja 2021

  […] Zobaczmy, jak działa ostatnia siła wewnętrzna M – moment zginający. […]

 5. 26 maja 2021

  […] funkcję potrzebną do obliczenia momentów zginających. Teraz podkładając kąty pod α, otrzymamy w interesujących nas miejscach siły wewnętrzne […]

 6. 28 maja 2021

  […] – jest to wartość momentu zginającego w miejscu liczonego naprężenia zredukowanegoz – odległość punktu do środka ciężkości […]

 7. 31 maja 2021

  […] siły. Rozważmy jeszcze wpływ poszczególnych sił wewnętrznych. Przemieszczenie: …od momentu zginającego to aż 0,529m! …od siły tnącej 0,0026m; …od siły normalnej 0,0001961m. Wniosek? […]

 8. 1 czerwca 2021

  […] 7.1. Moment zginający […]

 9. 1 czerwca 2021

  […] Reguła prawej dłoni jest bardzo pomocna przy obliczaniu sił wewnętrznych w układach przestrzennych i tylko w takich ma ona zastosowanie. Polega ona na odpowiednim przyjęciu kierunku działania momentu zginającego. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *