Ramy

W tym poradniku nauczysz się obliczać reakcje podporowe w ramach. Rama jest to nic innego jak kilka połączonych ze sobą belek. Nie jest to nie wiadomo jak trudne, jeśli dobrze nauczyłeś się i poćwiczyłeś obliczanie reakcji w belkach to ramy będą błahostką. Obliczając belki braliśmy tylko wymiar długości przy obliczaniu momentów, ponieważ belki były poziomymi liniami, a tutaj będziemy mieli "aż" dwa wymiary, o których musimy pamiętać i wiedzieć, który wybrać. To nie znaczy, że będziemy brali dwa wymiary na raz, po prostu będziemy musieli wiedzieć, który wymiar wybrać, chociaż ośmielę się stwierdzić, że jest to niemal oczywiste i nie przewiduje, że będziemy mieli z tym jakikolwiek problem.

Dlaczego dwa wymiary? Ponieważ elementy ramy występują w poziome i w pionie. Na rysunkach będzie to dobrze widać.
Rozwiążemy sobie przykładową ramę, którą postaram się opisać krok po kroku, tak aby było jasno i przejrzyście.

Mamy taką ramę, zobaczmy jakie mamy tutaj reakcje oraz jak przyjąłem ich zwroty.

 Mamy już wszystkie potrzebne dane do obliczeń, znamy zwroty grotów oraz jesteśmy pewni o statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności naszej konstrukcji, oczywiście jeśli ktoś nie jest pewny, proszę sobie sprawdzić.
Teraz przystępujemy do obliczenia reakcji...

Zacznijmy od reakcji poziomej Ha. Wykonujemy rzut sił na oś X, więc:

\Sigma _{X}=0
H_{a} + 8,00kN = 0
H_{a}=-8,00kN

Banalne! Widzimy, że tok postępowania jest dokładnie taki sam jak w zwykłych belkach. Obliczmy teraz reakcje poziome Va i Rb. Najpierw wykonujemy rzut sił na oś Y.

\Sigma _{Y}=0
V_{a} - 10,00kN - 5,00kN + R_{b} = 0

Widzimy, że mamy dwie niewiadome Va i Rb, co należy zrobić? Oczywiście równanie momentów, wykonamy je dla punktu A.