Ciekawy przykład kratownicy z wieloma prętami do obliczenia

Projekt charakteryzuje mnogość prętów pod kątem, co pozwala poćwiczyć poza obliczaniem reakcji podporowych i sił przekrojowych, zależności trygonometryczne.

Projekt zawiera schemat statyczny kratownicy wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi, tzn. siłami, długościami, kątami oraz reakcjami podporowymi i rozpoczyna się on bezpośrednio od obliczenia sił przekrojowych. Reakcje są podane od razu, bez ich obliczania. Wartości reakcji widoczne są w punkcie A oraz C. Węzły A, C, I oraz E obliczone są metodą równoważenia węzłów. Przekroje γ-γ i β-β obliczone zostały metodą Rittera. Ostatni akapit przedstawia wykres sił przekrojowych obliczonych na poprzednich stronach.

Reakcje są podane, a nie obliczone i widoczne są na schemacie statycznym. Wartości reakcji widoczne są w punkcie A oraz C.
Węzły A oraz C obliczone są metodą równoważenia węzłów.

Węzeł A, metoda równoważenia węzłów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *