Obliczenie figury płaskiej z wyciętą ćwiartką koła

Przykład obliczenia figury płaskiej, składającej się ze złożonego przekroju, w którego skład wchodzi prostokąt z wyciętą częścią w kształcie ćwiartki koła oraz pod prostokątem jest trójkąt. Cały przekrój składa się z trzech figur prostych.

Akapit pierwszy zawiera widok przekroju. Podział na figury proste oraz obliczenie ich charakterystyk. Kolejne punkty zawierają następujące obliczenia środka ciężkości całej figury oraz centralnych momentów bezwładności, obliczenie głównych centralnych momentów bezwładności.

  1. Podział na figury płaskie

Prostokąt S1

\begin{array}{l}
\mathop A\nolimits_{1}  = 20\mathop {,00cm}\nolimits^2 \\
\\
I{x_1} = \frac{{b*{h^3}}}{{12}} = 26,667c{m^4}\\
\\
I{y_1} = \frac{{h*{b^3}}}{{12}} = 41,667c{m^4}\\
\\
\mathop {Dx}\nolimits_1 \mathop y\nolimits_1  = 0,00c{m^4}
\end{array}
 

2 komentarze

  1. 31 marca 2021

    […] się dokładniej z obliczeniem podstawowych charakterystyk tego przekroju w przykładzie o nazwie Obliczenie figury płaskiej z wyciętą ćwiartką koła. Przykład ten zawiera obliczenie osi obojętnej oraz naprężenia w czterech punktach […]

  2. 1 kwietnia 2021

    […] granicznych punktów rdzenia przekroju dla projektu Obliczenie figury płaskiej z wyciętą ćwiartką koła. Bardzo ciekawy kształt obliczanego przekroju pozwolił stworzyć ciekawy przykład obliczenia […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *