Siły przekrojowe w kratownicy o pasach równoległych

Przykład obliczonej kratownicy o pasach równoległych. Zawiera on podstawowe obliczenia sił przekrojowych. Bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń.

Projekt przedstawia schemat statyczny rozwiązywanego przykładu wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi oraz rysunkami. Znajdują się  w nim obliczone reakcje podporowe oraz obliczone siły przekrojowe, które zostały obliczone metodą Rittera w trzech przekrojach. Dalsze obliczanie sił przekrojowych zostało przeprowadzone już metodą równoważenia węzłów. Ostatni akapit przedstawia obliczone siły przekrojowe w formie wykresu sił przekrojowych.

Obliczenie reakcji podporowych.

\begin{array}{l}
\sum {{M_A} = 0} \\
{R_G}*8,00 - 9,00*4,00 - 6,00*4,00 = 0\\
8{R_G} - 36,00 - 24,00 = 0,00\\
8{R_G} = 60,00/:8,00\\
{R_G} = 7,50kN\\
\\
\sum {y = 0} \\
 - 9,00 - 11,00 + {V_A} + 6 ,00- 7,50 = 0,00\\
{V_A} = 21,50kN\\
\\
\sum {x = 0} \\
{H_A} = 0,00
\end{array}

Obliczenie sił przekrojowych metodą Rittera.

Przekrój α-α, lewa strona kratownicy, pręt P2 jest prętem zerowym.

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.