Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność

Teraz przyswoimy trochę wiedzy z tematu statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności elementów konstrukcyjnych, na tym etapie w gruncie rzeczy to bardzo ważny temat, ponieważ po sprawdzeniu tych rzeczy wiesz, czy opłaca się przechodzić do kolejnego etapu obliczania twojego projektu.

Są to dwa podstawowe warunki, które powinny być spełnione i zawsze trzeba je sprawdzać przed przystąpieniem do obliczeń.

Najpierw zapoznajmy się z symbolami, które odpowiadają poszczególnym podporom.

Sprawdzając te warunki najpierw zaczynamy od statycznej wyznaczalności.

Statyczna wyznaczalność

Statyczna wyznaczalność jest to warunek ilościowy, który sprawdza czy tarcza zostanie unieruchomiona. Aby tak się stało muszą być odebrane wszystkie punkty swobody elementom konstrukcyjnym. Jest na to bardzo ładny wzór, oto on.

n = 3 * t

gdzie:
n – liczba więzów
t – liczba tarcz
3 – stała mnożenia

Ze wzoru wynika, że warunek jest spełniony jeśli każdej tarczy towarzyszą trzy więzy.
Czas na przykład.

 

2 komentarze

  1. 9 maja 2021

    […] ilość reakcji podporowych, odpowiednia ilość, odpowiednio rozmieszczonych podpór tworzy układ statycznie wyznaczalny oraz geometrycznie niezmienny(, ale o tym o będzie w kolejnym poradniku. Czerwone strzałki są to reakcje, a ich ilość […]

  2. 1 czerwca 2021

    […] układ podstawowy, można odrzucać dowolne więzy zewnętrzne i wewnętrzne, ale należy zapewnić geometryczną niezmienność. Można budować układy podstawowe będące niezależnie od siebie pracującymi […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *