Belki

W tej części poradnika, policzymy reakcje podporowe dla różnego rodzaju belek.
Dla przykładu mamy 3 belki składające się z różnych elementów podporowych i rodzajów sił działających w różnych miejscach na belkę. Na kolokwium lub egzaminie możesz dostać zupełnie inne rozłożenie sił lub podpór, ale sposób obliczania jest taki sam.

Wszystkie trzy belki są statycznie wyznaczalne i geometrycznie niezmienne.

Belka swobodnie podparta.
Prosta belka podparta z lewej strony podporą przegubowo nieprzesuwną, a z prawej przegubowo przesuwną. Całkowita długość belki to 11 metrów. Działają na nią dwie siły skupione.


ZOBACZ DOKŁADNE OBLICZENIA I  WYJAŚNIENIE DLA POWYŻSZEJ BELKI

Belka utwierdzona.
Prosta belka z lewej strony utwierdzona wspornikiem, na którą działa siła rozłożona oraz siła skupiona pozioma. Całkowita długość belki wynosi 10 metrów.


ZOBACZ  OBLICZENIA DLA POWYŻSZEJ BELKI

Belka złożona wieloprzegubowa.
Belka złożona wieloprzegubowa. Składa się z trzech tarcz. Całkowita długość belki wynosi 17 metrów.

ZOBACZ OBLICZENIA DLA POWYŻSZEJ BELKI