Podpory

W tym poradniku poznamy podpory, jakie mogą pojawić się w waszych projektach.
Podpory są to elementy, które odbierają punkty swobody np. belkom. Różne podpory mają mniej lub więcej reakcji, odpowiednia ilość, odpowiednio rozmieszczonych podpór tworzy układ statycznie wyznaczalny oraz geometrycznie niezmienny(o SW i GN będzie w kolejnym kroku).
Czerwone strzałki są to reakcje, ich ilość zależy od rodzaju podpory.
Zwrot grotów strzałek(kierunek działania reakcji) leży w naszej kwestii, w którą stronę będzie skierowany(tzn. sami przyjmujemy kierunek reakcji).
Od tego zależy czy reakcja w obliczeniach reakcji podporowych będzie z wartością dodatnią czy ujemną.
Oba wyniki będą dobre, ale ostrzegam, że jeśli wyjdzie nam reakcja na minusie to w późniejszych obliczeniach jest większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu, dlatego osobiście proponuje narysować jeszcze raz układ, który obliczaliśmy i przyjąć prawidłowy zwrot. Prawidłowy zwrot to taki, w którym reakcja ma wartość dodatnią.

Poniższe rysunki przedstawiają rodzaje podpór oraz ilość posiadanych reakcji wraz z oznaczeniami.

Podpora przegubowo nieprzesuwna Podpora przegubowo przesuwna
Ta podpora posiada 2 reakcje:
-pionową (Va)
-poziomą(Ha)
Ta podpora posiada 1 reakcje:
-pionową (Va)
Łyżwa pozioma Łyżwa pionowa
Podpora posiada 2 reakcje:
-pionową(Va)
-moment zginający(Ma)
Podpora posiada 2 reakcje:
-poziomą(Ha)
-moment zginający(Ma)
Przegub Utwierdzenie
W przegubie jest trochę inna sytuacja,
ponieważ siły w nim się równoważą.
Dokładnie to wytłumaczę podczas obliczania
reakcji podporowych.
Przyjmijmy, że rozpatrujemy przegub
od prawej strony,
w takim przypadku mamy dwie reakcje :
-pionową (Va)
-poziomą(Ha)
Teraz bierzemy przegub od lewej strony
i również mamy dwie reakcje:
-pionową(Va)
-poziomą(Ha)
Wartości po obu stronach są takie same, ale
zwroty reakcji są odwrotne. Więcej na ten temat
w kolejnych częściach poradnika.
Podpora posiada 3 reakcje:
-poziomą(Ha)
-pionową(Va)
-moment zginający(Ma)

Jeśli poznałeś już wszystkie podpory i ich reakcje to śmiało możesz zaczynać zapoznawać się z kolejnymi krokami tego poradnika.

Gotowy? Ruszamy dalej…