Podpory

W tym poradniku poznamy podpory, jakie mogą pojawić się w waszych projektach. Podpory są to elementy, które odbierają punkty swobody np. belkom. Różne podpory mają mniej lub więcej reakcji, odpowiednia ilość, odpowiednio rozmieszczonych podpór tworzy układ statycznie wyznaczalny oraz geometrycznie niezmienny(o SW i GN będzie w kolejnym kroku). Czerwone strzałki są to reakcje, ich ilość zależy od rodzaju podpory.


Zwrot grotów strzałek(kierunek działania reakcji) leży w naszej kwestii, w którą stronę będzie skierowany(tzn. sami przyjmujemy kierunek reakcji).


Od tego zależy czy reakcja w obliczeniach reakcji podporowych będzie z wartością dodatnią czy ujemną. Oba wyniki będą dobre, ale ostrzegam, że jeśli wyjdzie nam reakcja na minusie to w późniejszych obliczeniach jest większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu, dlatego osobiście proponuje narysować jeszcze raz układ, który obliczaliśmy i przyjąć prawidłowy zwrot. Prawidłowy zwrot to taki, w którym reakcja ma wartość dodatnią.

Poniższe rysunki przedstawiają rodzaje podpór oraz ilość posiadanych reakcji wraz z oznaczeniami.