Kategoria: Statyka

0

Moment siły względem punktu

Pojęcie momentu siły zostało już wytłumaczone w kursie mechanika ogólna od strony praktycznej, czyli jak to działa, jak uwzględnić ten moment w obliczeniach itp., ale strona teoretyczna zagadnienia tego tematu również musi zostać zawarta we wstępie...

0

Niezbędnik do redukcji układów sił

Kolejnym krokiem po zapoznaniu się ze zbieżnymi układami sił jest przejście do dowolnych układów sił i ich redukcji, w tym celu należy poznać parę dodatkowych twierdzeń oraz pojęć takich jak para sił, moment siły, siły równoległe...

0

Równowaga układu sił zbieżnych

Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych Poprzez równowagę płaskiego układu sił zbieżnych rozumiemy, że ich suma geometryczna jest równa zeru. Sytuacja taka następuje, podczas gdy zbudowany wielobok z tych sił jest wielobokiem zamkniętym, a cały układ pozostaje...

0

Przestrzenny układ sił zbieżnych

Układ sił, których linie działania przecinają się w jednym punkcie nazywamy zbieżnym układem sił. Układ taki może występować na płaszczyźnie (płaski układ sił), jak i w przestrzeni (przestrzenny układ sił). Przestrzenny układ sił zbieżnych Poprzedni materiał...

0

Płaski układ sił zbieżnych

Układ sił, których linie działania przecinają się w jednym punkcie nazywamy zbieżnym układem sił. Układ taki może występować na płaszczyźnie (płaski układ sił), jak i w przestrzeni (przestrzenny układ sił) Płaski układ sił zbieżnych O wiele...

0

Działania na wektorach – mnożenie wektorów

Mnożenie wektorów jest o poziom trudniejszym zadaniem, aniżeli dodawanie wektorów lub ich odejmowanie. W mnożeniu wektorów wyróżniamy dwa sposoby iloczyn skalarowy oraz iloczyn wektorowy. Iloczyn skalarowy Mnożenie skalarne wektorów. Iloczyn skalarowy dwóch wektorów jest to skalar...

0

Działania na wektorach – dodawanie i odejmowanie

Z poprzedniej części znamy już pojęcie wektora, w tym materiale poznamy jakie działania jesteśmy w stanie przeprowadzić z użyciem wektorów oraz jakie są ich rezultaty. Na wektorach można przeprowadzać takie same operacje jak na liczbach całkowitych...

0

Skalary i wektory w statyce

W przeprowadzanych obliczeniach w budownictwie korzysta się z różnych rodzajów wartości, są to między innymi siła, pęd, temperatura, gęstość, masa, ciśnienie i wiele innych, wszystkie te pojęcia sprowadzają się do dwóch pojęć z tytułu tego materiału....