Autor: kielawa987gmail-com

Stopa fundamentowa na palach 0

Stopa fundamentowa na palach

Temat i podstawa opracowania: Opracowanie ćwiczenia obejmuje obliczenia dotyczące posadowienia stopy fundamentowej na palach. Obliczenia przeprowadzono na podstawie normy PN-83/B-02482 oraz książki pod redakcją Czesława Rybaka, pt. „Fundamentowanie”, z poprawkami ze względu na dopasowanie do zaleceń...

0

Obciążenie wiatrem wiązara dachowego drewnianego

Obciążenie wiatrem wiązara dachowego drewnianego. Zbieranie oddziaływań działających na drewnianą kratownicę dachową. Obciążenia zmienne od wiatru. Założenia – obciążenie wiatrem wg strefy II– wysokość budynku:  H = 1,00m + 3×3,60m + 2,36m = 14,16m– szerokość budynku: ...