Kategoria: Fundamentowanie

Kurs Mechanika Gruntów jest przeznaczony dla studentów na kierunkach inżynierii budowlanej. Zawartość kursu obejmuje …
#
Kurs zawiera xx poradniki.
Aby wyświetlić pełną listę należy wejść w którykolwiek z nich, a lista zostanie wyświetlona na lewym pasu menu.
#
W celu uzyskania nieograniczonego dostępu do wszystkich materiałów należy wykupić dowolną subskrypcje.

Stopa fundamentowa na palach 0

Stopa fundamentowa na palach

Temat i podstawa opracowania: Opracowanie ćwiczenia obejmuje obliczenia dotyczące posadowienia stopy fundamentowej na palach. Obliczenia przeprowadzono na podstawie normy PN-83/B-02482 oraz książki pod redakcją Czesława Rybaka, pt. „Fundamentowanie”, z poprawkami ze względu na dopasowanie do zaleceń...

Ława fundamentowa 0

Ława fundamentowa

… … … Przekrój geotechniczny Pd -piasek drobny  , wilgotny (ID = 0,46)Gπ – gliny morenowe nieskonsolidowane  (IL = 0,75)Pśr –  piaski średnie (ID = 0,60) Dodatkowo w przekroju geotechnicznym widoczne jest zwierciadło wody gruntowej, na...

0

Stopa fundamentowa – zestawienie obciążenia na grunt

Zestawienie obciążenia na grunt projektowanej stopy fundamentowej w celu uzyskania łącznego ciężaru oddziaływań, który zostanie użyty w dalszych obliczeniach. Ciężar objętościowy Do obliczeń przyjmuje się następujące ciężary objętościowe poszczególnych typów obciążeń. Ciężar stopy Ciężar gruntu na...