Kategoria: Mechanika gruntów

Kurs Mechanika Gruntów jest przeznaczony dla studentów na kierunkach inżynierii budowlanej. Zawartość kursu obejmuje …
#
Kurs zawiera xx poradniki.
Aby wyświetlić pełną listę należy wejść w którykolwiek z nich, a lista zostanie wyświetlona na lewym pasu menu.
#
W celu uzyskania nieograniczonego dostępu do wszystkich materiałów należy wykupić dowolną subskrypcje.

0

Wytrzymałość gruntu bez drenażu

Wytrzymałość gruntu bez drenażu, czyli w przypadku braku możliwości odpływu wody z ośrodka gruntowego wykonane w dwóch różnych aparatach badawczych. W przypadku warunków bez drenażu ciśnienie wody w porach gruntu wzrasta na skutek przyłożenia obciążenia. Ponieważ...

0

Naprężenia efektywne i całkowite

Naprężenia efektywne i całkowite w gruntach oraz zilustrowanie różnicy w wynikach spowodowanych przesunięciem o wartości ciśnienia wody w porach gruntu na podstawie kół Mohra. Badania według procedury CD mają na celu umożliwienie dyssypacji nadmiaru ciśnienia wody...