Autor: Waldemar Kałużny

0

Wytrzymałość gruntu bez drenażu

Wytrzymałość gruntu bez drenażu, czyli w przypadku braku możliwości odpływu wody z ośrodka gruntowego wykonane w dwóch różnych aparatach badawczych. W przypadku warunków bez drenażu ciśnienie wody w porach gruntu wzrasta na skutek przyłożenia obciążenia. Ponieważ...

0

Naprężenia efektywne i całkowite

Naprężenia efektywne i całkowite w gruntach oraz zilustrowanie różnicy w wynikach spowodowanych przesunięciem o wartości ciśnienia wody w porach gruntu na podstawie kół Mohra. Badania według procedury CD mają na celu umożliwienie dyssypacji nadmiaru ciśnienia wody...