Autor: Waldemar Kałużny

0

Metoda Steinbrennera – metoda punktów narożnych

Metoda Steinbrennera, czyli metoda punktów narożnych pozwalająca na obliczenie naprężeń w dowolnym, interesującym nas punkcie. Pozwala na wyznaczenie naprężenia pionowego w dowolnym punkcie pod narożem prostokątnego obszaru obciążonego, według wzoru. gdzie: q – obciążenie rozłożone na...

0

Naprężenia gruntu od obciążenia zewnętrznego

Naprężenia gruntu od obciążenia zewnętrznego oraz wpływu zwierciadła wody gruntowej. Rozkład naprężenia w hipotezie Boussinesq’a oraz założenia potrzebne podczas obliczania rozkładu naprężeń. Naprężenia od obciążenia zewnętrznego Rozkład naprężeń w gruncie dla półprzestrzeni sprężystej obciążonej siłą skupioną...

0

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu wody. Zgodnie z koncepcją Terzaghiego naprężenie całkowite σ w gruncie nawodnionym (całkowicie nasyconym wodą) można przedstawić jako sumę naprężenia efektywnego σ′ (działającego między ziarnami gruntu) i ciśnienia wody w...

0

Naprężenia w gruncie nienawodnionym

Naprężenia w gruncie nienawodnionym jednorodnym i uwarstwionym. Przykładowy rozkład naprężeń przedstawiony graficznie. Naprężenia w gruncie nienawodnionym Naprężenia w gruncie od ciężaru gruntu leżącego wyżej nazywa się pierwotnymi, bytowymi lub geostatycznymi. W niniejszym poradniku będą one oznaczane...

0

Ciśnienie spływowe i siła filtracji w gruntach

Ciśnienie spływowe i siła filtracji w gruntach nawodnionych. Wytłumaczenie pojęć kurzawka, sufozja oraz matematyczne przedstawienie tych zależności. Ciśnienie spływowe Podczas przepływu wody w gruncie rozkład ciśnienia wody w porach jest inny niż hydrostatyczny, co powoduje, że...

2

Filtracja w gruntach uwarstwionych

Poprzednio poznaliśmy czym jest prawo Darcy oraz jaki jest potencjał wody gruntowej. W tym poradniku zostanie omówiony temat o nazwie filtracja w gruntach uwarstwionych. Filtracja w gruntach uwarstwionych Dla gruntu złożonego z warstw o różnych wartościach...

0

Potencjał wody gruntowej i prawo Darcy

Potencjał wody gruntowej i prawo Darcy oraz prawo Bernoulliego. Opisane oraz przedstawione za pomocą graficznych schematów. Potencjał wody gruntowej Potencjalny przepływ jednowymiarowy w kolumnie gruntu możemy przedstawić za pomocą następującego schematu. Prawo Bernoulliego Miarą energii strugi...