Tag: parcie wiatru

1

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne. Przed przystąpieniem do obliczeń statycznych schematu – analizy układu ramowego – otrzymanego w projekcie musimy przeprowadzić analizę oddziaływań zewnętrznych jakie mogą obciążyć lub obciążają naszą konstrukcję. W tym projekcie...

0

Zebranie obciążeń – działanie wiatru

Obciążenie wiatrem posiada bardzo skomplikowaną i rozbudowaną metodykę obliczania sił, którą mogą w rzeczywistości obciążać projektowaną konstrukcję. Oddziaływania wiatru wywołuje dwie różne sytuacje a mianowicie parcie lub ssanie. Obciążenie wiatrem Poradnik ten jest kontynuacją poprzedniego materiału...