Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną

Według punktu 6.2.10 normy stalowej PN-EN 1993-1-1 musimy jeszcze wziąć pod uwagę wszystkie trzy siły wewnętrzne występujące w obliczeniach statycznych. To znaczy, że uwzględniamy wpływ ścinania i siły podłużnej na siły zginające przekrój.

 

Jak zwykle są pewne okoliczności pozwalające na pominięcie sprawdzenie tego warunku, a są nimi.

  1. Nośność przekroju nie ulega redukcji wskutek wyboczenia przy ścinaniu (temat wyboczenia będzie poruszony w odrębnym poradniku)
  2. Siła poprzeczna V_{ED} nie przekracza 50% nośności plastycznej przekroju przy ścinaniu V_{pl,Rd}

A jeśli powyższe warunku nie zostały spełnione to.

Przyjmuje się zredukowaną nośność obliczeniową przekroju, wyznaczaną przy założeniu, że  w polu czynnym przy ścinaniu występuje zredukowana granica plastyczności.

 

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.