Obliczanie zbrojenia przekroju prostokątnego

Teraz przejdziemy do obliczania zbrojenia elementów żelbetowych. Na samym początku zajmiemy się najprostszym przypadkiem, czyli przekrój prostokątny pojedynczo zbrojony.

Obliczanie zbrojenia przekroju prostokątnego – przykład 1

Zaprojektować zbrojenie pojedynczo zbrojonej belki żelbetowej na którą działa moment {{M}_{Ed}}=50kNm

Belka wykonana z betonu C25/30 i stali A-IIIN ({{f}_{yk}}=500MPa). Przyjąć strzemię o średnicy \phi 10  i zbrojenie główne średnicy \phi 16  . Wymiary poprzeczne przekroju podana na rysunku. Otulina {c_{nom}} = 35mm.

Rozwiązanie

 
Obliczanie zbrojenia przekroju prostokątnego – przykład 2

 

Zaprojektować zbrojenie podwójnie zbrojonej belki żelbetowej na którą działa moment {M_{Ed}} = 90kNm. Belka wykonana z betonu C25/30 i stali A-IIIN ({f_{yk}} = 500\;MPa). Przyjąć strzemię o średnicy \phi 10, zbrojenie rozciągane o średnicy \phi 16 w dwóch rzędach o odległości w osi k = 20mm, a zbrojenie ściskany o średnicy \phi 12. Wymiary poprzeczne przekroju podana na rysunku. Otulina{c_{nom}} = 35mm.

Rozwiązanie

 

Rozwiązanie alternatywne

Różnice przy wyznaczeniu zbrojenia sposobem nr 2, polega na rozłożeniu schematu sił wewnętrznych na dwa oddzielne schematy i odpowiedniej procedurze obliczeniowej, którą przedstawiono poniżej.

 

Jak widać różnice między ty dwiema metodami są znikome i wynikają tylko i wyłącznie z zaokrągleń. Obliczenie zbrojenia tylko i wyłącznie na podstawie wzorów pokazuje, że obie metody są ze sobą tożsame i mogą być stosowane zamiennie.

 

I coś dobrego na koniec. Poniżej znajdziecie schemat blokowy jak obliczać zbrojenie dla przekrojów prostokątnych. Mamy nadzieję, że ten algorytm będzie dla Was nieodzowną pomocą w starciu z żelbetem 🙂

[pdf-embedder url=”https://www.statyka.info/wp-content/uploads/2020/05/Algorytm-zbrojenia-przekroju-prostokątnego-1.pdf” title=”Algorytm zbrojenia przekroju prostokątnego”]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *