Żelbet – wykaz oznaczeń

Żelbet wykaz oznaczeń. W niniejszym wpisie będzie znajdował się spis wszystkich oznaczeń stosowanych w poradnikach dotyczących konstrukcji betonowych. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawieniem się kolejnych poradników.

Żelbet wykaz oznaczeń w konstrukcjach betonowych

Wykaz stosowanych oznaczeń:

Duże litery łacińskie

A_{c} – pole przekroju betonu

A_{s} – pole przekroju stali

A_{s,min} – minimalne pole przekroju zbrojenia

A_{s,max} – maksymalne pole przekroju zbrojenia

A_{s,req} – pole przekroju zbrojenia wymagane zgodnie z obliczeniami w temperaturze pokojowej

A_{s,prov} – pole przekroju zbrojenia zastosowanego

E_{c,eff} – efektywny moduł sprężystości betonu

E_{cd} – obliczeniowy moduł sprężystości betonu

E_{cm} – sieczny moduł sprężystości betonu

E_{s} – obliczeniowy moduł sprężystości stali

G_{k} – wartość charakterystyczna oddziaływania stałego

I – moment bezwładności przekroju betonowego

M – moment zginający

M_{cr} – moment rysujący z uwzględnieniem zbrojenia

M_{Ed} – obliczeniowy moment zginający wywołany oddziaływaniem

M_{Rd} – nośność ze względu na zginanie

N – siła podłużna

N_{Ed} – obliczeniowa siła podłużna wywołana oddziaływaniem

N_{Rd} – nośność ze względu na działanie siły podłużnej

Q_{k} – Wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego

T – moment skręcający

T_{Ed} – wartość obliczeniowa momentu skręcającego w rozważanym przekroju

T_{Rd} – nośność ze względu na skręcanie

V – siła poprzeczna

V_{Ed} – obliczeniowa siła poprzeczna wywołana oddziaływaniami

V_{Rd} – nośność na ścinanie

 

Małe litery łacińskie

b – całkowita szerokość przekroju belki

b_{w} – szerokość środnika

c – grubość otuliny wkładek zbrojeniowych

c_{min} – minimalna grubość otuliny zbrojenia

c_{nom} – nominalna grubość otuliny zbrojenia podawana na rysunkach

d – wysokość użyteczna przekroju

e – mimośród

f_{c} – wytrzymałość betonu na ściskanie

f_{ck} – charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie

f_{cd}– o bliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie

f_{cm} – średnia wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie

f_{ctm} – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe

f_{tk} – charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia na rozciąganie

f_{yk} – charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia

f_{yd} – obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

h – całkowita wysokość przekroju

w – rozwartość rysy

w_{lim}, w_{max} –  graniczna maksymalna rozwartość rysy

x – wysokość strefy ściskanej

x_{eff} – efektywna wysokość strefy ściskanej betonu

x_{eff,lim} – wartość graniczna x_{eff}

z – ramie sil wewnętrznych

 
Małe litery greckie

\alpha – kat między zbrojeniem na ścinanie a zbrojeniem głównym

\gamma_{C} – współczynnik częściowy betonu

\gamma_{F} – współczynnik częściowy oddziaływań

\gamma_{S} – współczynnik częściowy stali

\varepsilon_{c} – odkształcenia jednostkowe betonu

\varepsilon_{cu} – graniczne jednostkowe odkształcenia betonu

\varepsilon_{s} – odkształcenia jednostkowe stali

\theta – kąt

\lambda – smukłość

\nu – współczynnik Poissona

\rho – stopień zbrojenia podłużnego

\rhow  – stopień zbrojenia na ścinanie

\phi – średnica pręta zbrojenia

\varphi_{(t,t0)} – współczynnik pełzania

1 Odpowiedź

  1. Mariusz pisze:

    Brakuje wielu symboli, ale podstawowe zostały uwzględnione co w tym przypadku zupełnie wystarcza. Polecam!

Skomentuj Mariusz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *