Zakład prętów zbrojeniowych

Zakład prętów zbrojeniowychZakład prętów zbrojeniowych. Przy zbrojeniu elementów żelbetowych z reguły nie stosuje się prętów dłuższych niż 12m. Jednak czasami zdarzają się elementy o większych rozpiętościach (długościach), w związku z tym konieczne jest połączenie prętów, aby zapewnić “ciągłość” zbrojenia. Ów ciągłość uzyskuje się poprzez zakład prętów, spajanie lub poprzez połączenia mechaniczne zapewniające przekazywanie obciążeń. Najważniejsze w połączeniach na zakład jest fakt, by nie łączyć prętów w obszarach wysokich naprężeń. Zobaczmy, co jest ważne w temacie zakład prętów zbrojeniowych.

Zakład prętów zbrojeniowych

Obliczeniowa długość zakotwienia obliczana jest zgodnie z 8.7.3 na podstawie poniższego wzoru, gdzie współczynniki \alpha_i dotyczą tej samej tabeli (Tabela 8.2) co w przypadku zakotwienia.

l_{0}=\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6l_{b,rqd} (8.10)

gdzie:

\alpha_{6}=\sqrt{\frac{\rho _l}{25}}, lecz nie więcej niż 1,5 i nie mniej niż 1,0; \rho_l – oznacza udział zbrojenia połączonego na zakłady, które mieszczą się w obszarze rozciągającym się w dwie strony na odległości 0,65l_0 od środka rozpatrywanej długości zakładu.

Rozmieszczenie prętów łączonych na zakład powinno być zgodne z rysunkiem poniżej.

Zakład prętów zbrojeniowych

 

Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu

Nie jest konieczne dodatkowe zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu o ile średnica prętów łączonych jest większa niż 20 mm lub w każdym przekroju udział prętów łączonych na zakład jest mniejszy niż 25%.  W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy zastosować zbrojenie poprzecznego, którego pole przekroju \sum A_s_t nie powinno być mniejsze od pola przekroju pojedynczego pręta łączonego na zakład. Na rysunku poniżej zilustrowano rozkład prętów zbrojenia poprzecznego w przypadku zakładu prętów ściskanych i rozciąganych.

Zakład prętów zbrojeniowych

 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *