Wysokość użyteczna przekroju żelbetowego i jej przykłady

Wysokość użyteczna przekroju żelbetowego i jej przykłady. Zanim przejdziemy stricte do samej procedury obliczania zbrojenia lub nośności przekroju, warto pochylić się nad pewnymi pojęciami, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia jak obliczać elementy żelbetowe zginane.

Wysokość użyteczna przekroju

Wysokość użyteczna przekroju (oznaczana jako d) jest to odległość od krawędzi ściskanej do środka ciężkości zbrojenia rozciąganego lub też w bardziej uogólnionym przypadku jest to odległość od krawędzi mniej rozciąganej do środka ciężkości zbrojenia rozciąganego (taka sytuacja ma miejsce w przypadku stanu rozciągania mimośrodowego). Poniżej przedstawiono ilustrację, na której pokazano przykłady wyznaczenia wysokości użytecznej przekroju w zależności od wykresu momentów.

Wysokość użyteczna przekroju żelbetowego i jej przykłady

 

Przykład obliczania wysokości użytecznej
 

 

Belka z jednym rzędem zbrojenia
h=60cm  \; \; \;   {c_{nom}}=2,5cm  \; \; \;   {{\phi }_{glowne}}=1cm  d=h-{{c}_{nom}}-{{\phi }_{strzemie}}-\frac{{{\phi }_{glowne}}}{2} d=60-2,5-0,8-\frac{1}{2}=56,2cm
Belka z dwoma rzędami zbrojenia
h=60,00cm  \; \; \;   {c_{nom}}=2,50cm  \; \; \;   {{\phi }_{glowne}}=1,00cm \; \; \; {{\phi }_{glowne}}=0,80cm

W tym przypadku konieczne jest obliczenie środka ciężkości zbrojenia.
W przykładzie obliczymy go względem osi dolnego rzędu zbrojenia.

  1. Obliczamy moment statyczny prętów.
{{S}_{y}}=3\cdot {{A}_{\phi 10}}\cdot 0+2\cdot {{A}_{\phi 10}}\cdot 5 {{A}_{\phi 10}}=\frac{\pi \cdot {{d}^{2}}}{4}=\frac{\pi \cdot {{1}^{2}}}{4}=0,785c{{m}^{2}} {{S}_{y}}=3\cdot 0,785\cdot 0+2\cdot 0,785\cdot 5=7,85c{{m}^{3}}
  1. Obliczamy pole wszystkich prętów.
A=5\cdot {{A}_{\phi 10}}=5\cdot 0,785=3,925c{{m}^{2}}
  1. Obliczamy środek ciężkości prętów.
{{y}_{c}}=\frac{{{S}_{y}}}{A}=\frac{7.85}{3.925}=2cm

Teraz możemy obliczyć wysokość użyteczną.

d=h-{{c}_{nom}}-{{\phi }_{strzemie}}-\frac{{{\phi }_{glowne}}}{2}-{{y}_{c}} d=60-2,5-0,8-\frac{1}{2}-2=54,2cm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *