Płyta jednokierunkowo zbrojona – wysokość użyteczna płyty

Wysokość użyteczna płyty jednokierunkowo zbrojonej w stropie żelbetowym wymagana jest do przyjęcia odpowiedniej średnicy zbrojenia, tak aby wszystkie warunku stanu granicznej nośności, jak i użytkowalności zostały spełnione.

Grubość otuliny zbrojenia została dobrana w poprzednim poradniku i wynosi 20mm. Jeszcze przed rozpoczęciem wymiarowania należy obliczyć wysokość użyteczną płyty, która mówi ile pozostało miejsca do ułożenia w nim zbrojenia. Właśnie to jest tematem tego bardzo krótkiego i przyjemnego poradnika. Przypomnijmy sobie jak wygląda przekrój przez płytę stropową.

Wysokość użyteczna płyty

Wysokość użyteczna płyty żelbetowej

Na ten przekrój składają się następujące elementy.

AS1 – zbrojenie główne
AS2 – zbrojenie rozdzielcze
s – rozstaw prętów głównych
h = 0,11m – wysokość płyty
c = 0,02m – grubość otuliny
d – użyteczna wysokość przekroju

Wysokość użyteczna przekroju

Na podstawie powyższego przekroju płyty stropowej widzimy, że należy od wysokość całkowitej wystarczy odjąć grubość otuliny oraz połowę średnicy zbrojenia głównego i tym sposobem otrzymam wysokość użyteczną.

d = h - c - \frac{{\emptyset {A_{S1}}}}{2}
d = 11,00 - 2,00 - \frac{{{1,20}}}{2}
d=8,40cm

Wysokość użyteczna przekroju w tym przypadku wynosi 8,40cm, natomiast do dalszych obliczeń przyjmiemy 8,00cm.

Do obliczeń przyjęto d = 8,00 cm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *