Prefabrykowany strop żelbetowy – wypełnienie międzypłytowe

Wypełnienie międzypłytowe w stropie złożonym z prefabrykowanych płyt, które dobraliśmy na podstawie katalogów w dwóch poprzednich poradnikach. Zostały uwzględnione dwie różne sytuacje, pierwszą jest wypełnienie między płytami skrajnymi, a drugą między płytami pośrednimi.

To już czwarty i ostatni materiał opisujący temat doboru prefabrykowanych płyt stropowych, w którym krótko pokaże dwa przekroje, w jaki sposób można wypełnić przestrzeń pomiędzy dwiema płytami na podporach. Płyty zostały już dobrane poprawnie ze względu na stan granicznej nośności biorąc pod uwagę obciążenie obliczeniowe płyty. Jeśli ktoś pominął tą część odsyłam do poradnika o nazwie Prefabrykowany strop żelbetowy – dobór płyt cz. 2. Użyliśmy dwóch różnych katalogów od dwóch różnych producentów sprężonych płyt kanałowych. Pierwszym była firma Posbet w części pierwszej, natomiast w części drugiej firma Strubet.

Przyjęte zostały następujące płyty.

  • płyta w osiach 3-4 PSK 200 N4 R60 o długości 720cm i nośności 8,51 kN/m2 > 6,42 kN/m2
  • płyta w osiach 4-5 PSK 200 N4 R60 o długości 780 i nośności 6,75 kN/m2 > 6,42 kN/m2
Wypełnienie międzypłytowe

Przekrój naszego stropu wygląda następująco (szkic przykładowy)

Jedynie czego nam brakuje to wypełnienie międzypłytowe na podporach skrajnych oznaczonych osiami 3 i 5 oraz na podporze pośredniej (słup) w osi 4. Tutaj jedynie zaznaczę, że nie będziemy już przeprowadzali obliczeń tylko przyjmiemy konstrukcyjnie jakieś zbrojenie, tylko w celu abyście również w waszych projektach nie zapomnieli wspomnieć lub również zamieścić szkic mówiący o konieczności zamknięcia niewypełnionych powierzchni. Do tej pory nie napotkałem projektu (mowa tutaj o projektach na uczelniach), w którym należałoby  obliczać wieniec, bądź takie wypełnienie.

Nie przedłużając zamieszczam poniżej dwa przykładowe szkice.

Wypełnienie powierzchni międzypłytowych na podporach skrajnych w osiach 3 i 5.
Wypełnienie międzypłytowe Zostało tutaj przyjęte konstrukcyjnie zbrojenie główne 4 pręty o średnicy 10 lub 12. 4ø12
Strzemiona. Jedno strzemię co 50 cm o średnicy 6.  ø6 co 50 cm.

Wypełnienie powierzchni międzypłytowych na podporze pośredniej w osi 4.
Wypełnienie międzypłytowe

Zostało tutaj przyjęte konstrukcyjnie zbrojenie główne 2 pręty o średnicy 10 lub 12. 2ø10 lub 12
Strzemiona. Jedno strzemię co 50 cm o średnicy 6.  ø6 co 50 cm.

Tym sposobem przyjęliśmy gotową płytę prefabrykowaną i pokryliśmy nią prawie całą powierzchnię stropu, ten materiał pokazał w jaki sposób należy wypełnić przestrzenie między płytowe na podporach skrajnych i pośrednich. W kolejnym materiale rozpoczynamy wymiarowanie monolitycznego elementu, którą jest płyta jednokierunkowo zbrojona. Serdecznie zapraszam już teraz do kolejnego poradnika, w którym dobierzemy grubość tej płyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *