Wymiarowanie przekroju prostokątnego żelbetowego

Wymiarowanie przekroju prostokątnego żelbetowego podwójnie zbrojonego. Rozwiązanie alternatywne dla poprzedniego materiału z obliczonym podwójnym zbrojeniem przekroju żelbetowego.

Różnice przy wyznaczeniu zbrojenia sposobem numer dwa, polega na rozłożeniu schematu sił wewnętrznych na dwa oddzielne schematy i odpowiedniej procedurze obliczeniowej, którą przedstawiono poniżej.

Wymiarowanie przekroju prostokątnego żelbetowego

Na samym początku obliczymy część zbrojenia rozciąganego {A_{s1.1}} ze schematu pierwszego korzystając z równania sumy rzutów sił na oś poziomą:

{F_c} – {F_{s1.1}} = 0 b \cdot {x_{eff.\lim }} \cdot {f_{cd}} = {A_{s1.1}} \cdot {f_{yd}} {A_{s1.1}} = \frac{{b \cdot {x_{eff.\lim }} \cdot {f_{cd}}}}{{{f_{yd}}}} = \frac{{0,2 \cdot 0,1129 \cdot 17,86 \cdot {{10}^3}}}{{434,78 \cdot {{10}^3}}} = 9,28c{m^2}

 

W kolejnym kroku musimy wyznaczyć jaki moment obliczeniowy jest w stanie zrównoważyć komplet sił ze schematu numer jeden. W tym celu obliczamy, sumę momentów względem zbrojenia {A_{s1.1}}, a naszą poszukiwaną wielkością jest {M_{Ed.1}}

{M_{Ed.1}} – b \cdot {x_{eff.\lim }} \cdot {f_{cd}} \cdot \left( {d – \frac{{{x_{eff.\lim }}}}{2}} \right) = 0 {M_{Ed.1}} = b \cdot {x_{eff.\lim }} \cdot {f_{cd}} \cdot \left( {d – \frac{{{x_{eff.\lim }}}}{2}} \right) = 0,2 \cdot 0,1129 \cdot 17,86 \cdot {10^3} \cdot \left( {0,229 – \frac{{0,1129}}{2}} \right) {M_{Ed.1}} = 69,59kNm

 

Wyznaczamy moment do zrównoważenie przez układ sił ze schematu numer dwa.

{M_{Ed.2}} = {M_{Ed}} – {M_{Ed.1}} = 90 – 69,59 = 20,41kNm

 

Wykorzystajmy teraz dwa równania. Na samym początku wykorzystując sumę rzutów sił na oś poziomą otrzymujemy.

{A_{s1.2}} = {A_{s2}}

Następnie z sumy momentów względem zbrojenia {A_{s1.2}} mamy.

{M_{Ed.2}} – {A_{s2}} \cdot {f_{yd}} \cdot \left( {d – {a_{s2}}} \right) = 0 {A_{s2}} = \frac{{{M_{Ed.2}}}}{{{f_{yd}} \cdot \left( {d – {a_{s2}}} \right)}} = \frac{{20,41}}{{434,78 \cdot {{10}^3} \cdot \left( {0,229 – 0,051} \right)}} = 2,64c{m^2}

 

Obliczamy sumaryczne zbrojenie

{A_{s1}} = {A_{s1.1}} + {A_{s1.2}} = 9,28 + 2,64 = 11.92c{m^2} {A_{s2}} = 2,64c{m^2}

Jak widać różnice między ty dwiema metodami są znikome i wynikają tylko i wyłącznie z zaokrągleń. Obliczenie zbrojenia tylko i wyłącznie na podstawie wzorów pokazuje, że obie metody są ze sobą tożsame i mogą być stosowane zamiennie.

 

I coś dobrego na koniec. Poniżej znajdziecie schemat blokowy jak obliczać zbrojenie dla przekrojów prostokątnych. Mamy nadzieję, że ten algorytm będzie dla Was nieodzowną pomocą w starciu z żelbetem 🙂

Algorytm zbrojenia przekroju prostokątnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.