Ustalenie danych projektowych

Słowem wstępu i wyjaśnienia

Rozpoczęcie projektowania konstrukcji, zawsze poprzedzone jest zebraniem najistotniejszych informacji oraz wymagań inwestora. W naszym przypadku jest inaczej. Karty projektowe, jakie otrzymują Państwo na zajęciach posiadają już dane wyjściowe i musimy na ich podstawie przeprowadzić obliczenia statyczno-konstrukcyjne zadanego obiektu. Przyjrzymy się danym wyjściowym, jakie mogą pojawić się w projektach.

Najważniejszą rzeczą jest zadany schemat statyczny pojedynczej ramy, bardzo prawdopodobne jest, że spotkaliście już Państwo podobne schematy na poprzednich zajęciach chociażby mechanice ogólnej, przy temacie obliczania sił wewnętrznych.

Przedstawiony schemat statyczny ramy jest prawdopodobnie identyczny z Państwa schematem z karty projektowej. Składa się z dwóch słupów, dwóch rygli oraz trzech połączeń, a mianowicie słupa z fundamentem, słupa z ryglem oraz połączenia w kalenicy. Połączenie lewego słupa z fundamentem musi zostać zaprojektowane jako połączenie przegubowe, a prawego jako połączenie trwałe. Podobna sytuacja występuje w połączeniu słupa z ryglem. Zmiany te wpływają na rozkład sił wewnętrznych przy obliczeniach statycznych oraz na metodę obliczenia połączenia. Musimy znaleźć w literaturze odpowiedni schemat, aby utworzone połączenie miało zadane właściwości.

Kolejną rzeczą jest ustalenie wymiarów hali. Umieszczony poniżej widok z góry, przedstawia cztery rzędy ram, tworzących trzy przedziały.Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić wymiary hali, ale takie dane jak rozstaw ram(a), liczba przedziałów(n), szerokość hali(L), wysokość hali(h), wysokość słupa(hs) zapewne zostaną narzucone. Pozostałe dane, które mogą się pojawić to umiejscowienie hali(miejscowość – miasto), rodzaj pokrycia(co ma zawierać), klasa stali. Na co wpływają te dane?

 1. Miejscowość – na podstawie tej informacji dobieramy strefę obciążenia wiatrem i śniegiem. Również przy obciążeniu wiatrem ma znaczenie jak duże jest to miasto i w okolicy jakich budynków jest usytuowany nasz projektowany budynek.
 2. Rodzaj pokrycia – oczywiście obciążenie, czym więcej warstw tym ciężej. Przykładowym zadanym pokryciem może być np. blacha fałdowa z ociepleniem. Nie jest to trudne zadanie, wystarczy rozejrzeć się po stronach producentów takich elementów i je dobrać. Tutaj nie musimy nic obliczać, ponieważ cała charakterystyka podana jest przez producenta.
 3. Klasa stali – czym większą klasę stali dostaniemy w naszym projekcie, tym prawdopodobnie szybciej dobierzemy odpowiedni przekrój obliczanego elementu. Czym większa klasa, tym większa wytrzymałość(nośność). Narzucenie klasy stali przez prowadzącego lekko wiąże nam ręce, jedynym elementem na jaki mam wpływ to wymiary dobieranego przez nas przekroju. Krótko mówią, jeśli warunki nośności nam nie wychodzą, zwiększamy przekrój.

Znając już podstawowe dane jakie otrzymaliśmy oraz wiedząc na co wpływają, możemy przejść do kolejnego etapu związanego z ustaleniem danych. Musimy ustalić jak przymocujemy naszą obudowę ścian oraz dachu do konstrukcji. Planujemy rozmieszczenie płatwi dachowych, modelujemy spadek dachu oraz planujemy rozmieszczenie rygli ściennych.

 1. Zacznijmy od spadku połaci dachowej, tutaj ważnym elementem jest umiejscowienie budynku, przyjęty kształt dachu oraz jego pokrycie. W tym przypadku posłużymy się nieaktualną już normą PN-EN-B02361, która mówi że przy przyjętym przez nas rodzaju pokrycia minimalny wymagany spadek połaci dachowej to 60, czyli około 10,5%. Natomiast zalecany jest większy spadek niż 10,5%. Dodatkowo muszą Państwo uwzględnić zalecenia producenta.
 2. Rozmieszczenie rygli ściennych, tutaj duży wpływ ma wysokość słupów(hs) jaki został Państwu zadany oraz rodzaj płyt obudowy hali. Należy tak zaplanować odstępy między rygielkami do obudowy, aby spełnić warunki producenta, warunki estetyczne oraz warunki prawidłowego montażu. Tutaj ponownie odsyłam do materiałów producenta.
 3. Rozmieszczenie płatwi jest to dość obszerny temat i zostanie on opisany w osobnym materiale.

W tej części mamy już rozplanowaną całą konstrukcje, znamy dokładnie wymiary w osiach, wysokość hali oraz jej długość. Przyjęliśmy materiał do obudowy budynku, rozmieściliśmy płatwie oraz rygle ścienne. Znamy również miejscowość, w jakiej nasza hala będzie się znajdować. Wszystkie te czynności i informacje pozwalają nam przejść do kolejnego etapu(poradnika) – Oddziaływania, tzn. zebranie wszystkich obciążeń jakie oddziałują lub mogą oddziaływać na naszą konstrukcję.

Ustalenie danych projektowych

Dla tego kursu przyjmiemy następujące dane, na podstawie których przeprowadzimy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe hali stalowej.

Schemat statyczny ramy.
Do obliczeń przyjmiemy halę jednonawową, gdyż zapewne taka trafi się na zajęciach, złożoną z dwóch słupów oraz rygli. Połączenie słupa z fundamentem należy przyjąć jako sztywne, a słupa z ryglem jako przegubowe. Połączenie w kalenicy zaprojektujemy również jako sztywne.

Pozostałe dane wyjściowe.

 • Przeznaczenie hali: magazyn
 • Miejscowość: Małogoszcz
 • Rozstaw ram: a = 4,80m
 • Liczba przedziałów: n = 13
 • Długość magazynu: L = 13 x 4,80m = 62,40m
 • Szerokość magazynu: b = 19,40m
 • Wysokość słupa hs = 4,00m
 • Stal: S275

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *