Układ przestrzenny 2 – Metoda sił

Kolejny projekt zawierający schemat ramy przestrzennej, a dodatkowo statycznie niewyznaczalnej. Rozwiązany krok po kroku przykład stanowi świetny materiał do nauki, jak i samodzielnego ćwiczenia rysowania wykresów w 3D oraz obliczania układu statycznie niewyznaczalnego metodą sił.

Strona pierwsza.

Układ przestrzenny 2 - Metoda sił - Rozwiązany projekt

Obliczenia dla powyższego przykładu.

Układ-przestrzenny-2-załącznik-Metoda-sił