Układ przestrzenny 1 – Metoda sił

Projekt ramy przestrzennej statycznie niewyznaczalnej rozwiązany metodą sił. Takie projekty mogą również Państwo trafić na kursach mechaniki budowli.  Poniższy przykład jest dokładnie rozpisany, na stronie pierwszej przedstawione są wszystkie wymagane dane oraz schematy. Świetny projekt do ćwiczenia metody sił i jednocześnie rysowania wykresów sił w schematach przestrzennych.

Rozwiązany projekt układu przestrzennego metodą sił.

Układ-przestrzenny 1 - Metoda sił - rozwiązany projekt

Obliczenia dla powyższego projektu.

Układ-przestrzenny-1-obliczenie-przemieszczeń-Metoda-sił