Tag: zarysowanie płyty

Płyta dwukierunkowo zbrojona - sprawdzenie ugięcia dla osi X 0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – wstęp do SGU

Stan granicznej użytkowalności dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Zostaną sprawdzone warunki dotyczące szerokości rys metodą uproszczoną oraz ugięcie płyty również metodą uproszczoną, bez obliczania strzałki ugięcia. Wstęp do SGU Do tej pory obliczyliśmy wymagane pole powierzchni zbrojenia...