Tag: zakotwienie prętów

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – długość zakotwienia prętów dolnych

Zakotwienie prętów zbrojenia płyty żelbetowej dwukierunkowo zbrojonej. Obliczenie wymaganej długości zakotwienia prętów zbrojenia głównego w płycie dwukierunkowo zbrojonej. Zakotwienie prętów Uff… właśnie rozpoczynamy ostatni podpunkt w temacie wymiarowania płyty dwukierunkowo zbrojonej. Pozostało nam jedynie obliczenie wymaganej...