Tag: zakotwienie prętów zbrojenia

0

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Zakotwienie prętów w elemencie powinno zapewniać przekazanie sił ze zbrojenia na beton poprzez siły przyczepności.  Podstawowa długość zakotwienia obliczana jest zgodnie ze wzorem 8.3: gdzie:  – średnica kotwionego pręta,  – obliczeniowe naprężenie w rozpatrywanym pręcie, (proste...