Tag: ugięcie belki żelbetowej

0

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy uwzględniający fazę niezarysowaną, zarysowaną oraz wpływ momentu rysującego. Obliczyć ugięcie belki swobodnie podpartej o rozpiętości zazbrojonej czterami prętami () o granicy plastyczności . Współczynnik pełzania przyjąć . Moment zginający...