Tag: stopien kinematycznej niewyznaczalnosci

0

Metoda przemieszczeń – wstęp

Metoda przemieszczeń jest bardziej złożona niż metoda sił, dlatego przed przedstawieniem algorytmu działania, opiszę ją małym wstępem, który będzie zawierał bardzo ważne informacje.Tok obliczania jest bardzo podobny, jak w metodzie sił, jednak sens wielkości fizycznych występujących...